Hlavní obsah

Chcete slušný výnos? Zkuste podílové fondy

28. 4. 2014, 20:17
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Spořicí účty či termínované vklady už delší dobu peníze klientů zhodnocují jen minimálně a ani stavební spoření už není, co bývalo. Pokud vás investování do těchto dříve tolik oblíbených produktů neláká a zároveň si sami netroufáte nakupovat akcie či dluhopisy, zkuste své úspory investovat prostřednictvím podílových fondů.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Peníze v podílových fondech dlouhodobě vynášejí více než vklady na spořicích účtech.

Článek

Podílové fondy jsou založeny na takzvaném kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše své vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.

Investiční společnost (profesionální správce), která majetek podílového fondu spravuje, za peníze podílníků (investorů) nakupuje různé druhy cenných papírů, čímž rozkládá riziko, které by jinak musel nést podílník, pokud by do jednotlivých titulů investoval sám.

Investování prostřednictvím podílových fondů je vhodné i pro investory - začátečníky a také pro lidi, kteří do fondu vstoupí i s malou částkou. Důležité je především uvědomit si, co od tohoto způsobu zhodnocování peněz vlastně očekáváte.

„Velmi důležité je správně specifikovat, s jakou výší zhodnocení budu spokojen, jaká tržní rizika jsem ochoten pro to podstupovat, a také na jak dlouho chci investovat,” uvedl pro Právo specialista na finanční trhy a investice v České spořitelně Jaroslav Kropáček.

Základní výhody podílových fondů

Podle výsledků Asociace pro kapitálový trh je patrné, že u českých investorů obliba investování do podílových fondů rok od roku roste.

V loňském roce celková hodnota majetku v domácích i zahraničních fondech nabízených v České republice činila 269,84 miliard korun. Oproti roku 2012 byl zaznamenán nárůst ve výši 34,56 miliard korun (14,7 procenta).

Majetek v podílových fondech v České republice

  • Celková hodnota majetku k 31. 12. 2012: 235,28 miliard korun
  • Celková hodnota majetku k 31. 12. 2013: 269,84 miliard korun Z toho: - Hodnota majetku v domácích fondech: 129,46 miliard korun - Hodnota majetku v zahraničních fondech: 140,38 miliard korun

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh

Jaké výhody vlastně investování do fondů přináší?

1. Možné vyšší výnosy. Peníze, které do fondu vložíte, se vám v dlouhodobém horizontu mnohem více zhodnotí, než kdybyste je měli uloženy na bankovních účtech. A navíc zhodnotí se vám stejnou úrokovou sazbou celý vklad, ne jen jeho část, jako je tomu u termínovaných vkladů či spořicích účtů s nastaveným pásmovým úročením.

2. Rozložení rizika. Portfolio podílového fondu tvoří desítky různých cenných papírů (akcií, dluhopisů a podobně). V případě, že hodnota některého z nich klesne, tento pokles bude mít jen malý vliv na celkový majetek fondu. „Podílové fondy také rozkládají tržní rizika napříč jednotlivými trhy, teritoriálně nebo například sektorově. To vše velmi efektivně snižuje případná tržní rizika,” uvedl Jaroslav Kropáček.

3. Dostupnost a jednoduchost. Do podílových fondů můžete investovat již od malých částek. V České spořitelně to umožňují od 100 korun a například v ČSOB či v ČP INVEST od 500 korun. Fondy jsou také dostupné všem klientům, kteří získají přístup jak na domácí, tak zahraniční trhy.

Vybrané investiční společnosti
AKRO investiční společnost, a.s.
AXA Investiční společnost, a. s.
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Česká spořitelna, a. s.
ČP INVEST investiční společnost, a. s.
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Erste Asset Management GmbH
ING Investment Management
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
J INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Komerční banka, a. s.
Pioneer investiční společnost, a. s.
Raiffeisenbank a.s.
Société Générale Asset Management
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

4. Profesionalita. Peníze, které do fondu vložíte, spravují specialisté, kteří mají k dispozici profesionální zázemí, dostatek informací a nástrojů a jsou tak schopni okamžitě reagovat na jakékoliv situace na kapitálových trzích.

5. Transparentnost. I když peníze uložené v podílových fondech nejsou ze zákona pojištěny, bát se o své vklady nemusíte. Fondy jsou regulované, podléhají totiž dohledu České národní banky. Jsou zároveň maximálně transparentní, o svém hospodaření pravidelně zveřejňují detailní informace.

6. Vysoká likvidita. Fondy nabízejí klientům rychlý přístup k penězům, klient je má na účtu během několika dní za aktuální tržní hodnotu. Většina fondů majetek denně oceňuje - na denní bázi počítají aktuální tržní hodnotu podílových listů.

7. Daňová výhodnost. Pokud investor - fyzická osoba - prodá podílové listy po třech letech od jejich nákupu, z výnosu neplatí žádnou daň.

Nevýhodou může být špatné načasování investice

Obecně lze říci, že investování do podílových fondů nemá nevýhody. Pokud se pro tuto možnost zhodnocení peněz rozhodnete, zvažte své možnosti, očekávání i preference.

„Možnou nevýhodou investic jako takových může být špatné načasování investice. Když neinvestujete své peníze do investičních fondů pravidelně, může se stát, že nakoupíte podílové listy fondu ve velmi nevhodnou dobu. To může být například v situaci, kdy kapitálový trh dosahuje v dané době svého maxima a začíná korigovat směrem dolů. Prevencí je tedy pravidelná investice,” upřesnil Jaroslav Kropáček.

Desatero dobrého investora
1. Svěřte své peníze profesionálům
2. Zvažte časový horizont své investice
3. Využijte všech dostupných informací
4. Rozložte své peníze do více produktů
5. Investujte pravidelně
6. Využijte daňové úspory a státní podpory
7. Zvažte možnost ochrany investice
8. Nepodléhejte emocím
9. Využijte příležitost k výhodnému startu
10. Ujistěte se, že dobře znáte svou investiční společnost
Zdroj: ČSOB

Reklama

Související články

Výběr článků