Hlavní obsah

Zelené jádro? Česko v Bruselu naráží na odpor odborných poradců

25. 1. 2022, 18:18

Plán dočasně zařadit jadernou energii a plyn mezi zelené investice, který prosazuje Česká republika či Francie, se nezamlouvá odborným poradcům Evropské komise (EK). Takto nastavená pravidla by podle nich navíc způsobila zmatek mezi investory. Informovala o tom agentura Reuters.

Foto: FJFI ČVUT

Ilustrační foto

Článek

Plán zařadit jádro a plyn do takzvané evropské taxonomie, tedy „návodu“ pro investory, do jakých udržitelných projektů investovat, vyvolal v Evropské unii velký rozruch.

Členské státy se nemohou na této problematice shodnout. Zatímco Španělsko, Rakousko či Dánko jádro a plyn odmítají uznat jako zelenou investici, Francie nebo Česko naopak za zařazení zejména jaderné energie do taxonomie bojují.

Proti jádru a plynu se nyní ve své zpětné vazbě směrem k EK vymezila také poradní skupina odborníků. Na komisi naléhá, aby tyto plány ještě upravila, jinak nedojde k naplnění cíle být do roku 2050 uhlíkově neutrální, varovala.

FT: Evropská komise chce zařadit jádro a zemní plyn mezi zelené investice

Zahraniční

Návrh komise počítá s tím, že plynové elektrárny dostanou zelenou nálepku do roku 2030, pokud splní emisní limit 270 g ekvivalentu CO2 na kWh. Podle poradního panelu to je ale moc vysoké číslo. Uznány by měly být pouze plynové elektrárny s emisemi 100 g ekvivalentu CO2 na kWh nebo nižšími. „Toto je vědecky podložený přístup,“ citovala Reuters z dokumentu, který poradci měli komisi zaslat.

Výhrady pak odborníci mají i k jaderné energii. Od navrhovaných pravidel, za jakých by jádro bylo označené za zelené, by se podle nich mělo upustit, protože nezajišťují, že by elektrárny významně nepoškodily životní prostředí. Obavy panují hlavně kolem likvidace jaderného odpadu.

Zařazení jádra mezi čisté zdroje může v této podobě přinést ČR komplikace, varuje ředitel ČEZ

Ekonomika

Investoři prý budou zmateni

Pokud jádro a plyn skutečně budou dočasně zařazeny v taxonomii, způsobí to podle poradců problémy i investorům, kterým se bude hůře posuzovat, jaké investice jsou opravdu šetrné ke klimatu. To je v rozporu se samotnou podstatou taxonomie, jež má na tuto otázku dát jasnou odpověď.

„Trh nebude schopen interpretovat, jaké investice jsou skutečně v souladu s klimatickými cíli a které nikoliv. Ve finančních produktech byste viděli tvrzení, že vaše peníze jsou investovány udržitelným způsobem, přitom by ale byly investovány v plynové elektrárně, která je nad evropským průměrem emisní úrovně,“ řekl Reuters Nathan Fabian, předseda odborného poradního panelu.

Poradní panel tak navrhuje, aby v případě nezměněných pravidel, komise po společnostech požadovala, aby ve svých finančních údajích vyčlenily jádro a plyn samostatně a nezahrnovaly je do skupiny zelených investic jako je například elektromobilita nebo větrná energie.

Těžký soupeř pro Česko v boji o jádro. Němci jsou proti

Ekonomika

Ať už se EK rozhodne podmínky kolem jádra a plynu změnit, či nikoliv, jasno by mělo být už tento týden. Komise totiž už dříve uvedla, že konečný návrh pravidel bude publikovat koncem ledna. Následně se jim bude zabývat Evropský parlament a členské státy.

Návrh bude vetován v případě, že se proti němu vysloví alespoň 20 zemí s nejméně 65 procenty obyvatel EU nebo 353 europoslanců. Jak ovšem Reuters upozorňuje, daná většina může pravidla jen zablokovat, nikoliv sama změnit.

Reklama

Výběr článků