Hlavní obsah

Niedermayer: EU mění kurz u tradičních biopaliv

15. 4. 2015, 14:26

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP) schválil úpravu národních cílů pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě paliv v dopravě – směrnici o jakosti paliv a směrnici o využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Lán řepky olejky. Ilustrační foto

Článek

Nová podoba směrnic, kterou by na konci dubna mělo potvrdit plénum EP, zachovává povinnost dosažení 10% podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě paliv v dopravě do roku 2020, ale nově stanoví strop ve výši 7 % pro tradiční biopaliva, tedy biopaliva vyráběná z běžných zemědělských plodin, jako jsou řepka olejná, cukrová řepa, obilniny či brambory.

„Tento limit, který původně Evropská komise navrhla ve výši 5 %, je reakcí na negativní dopady značného rozšíření produkce těchto surovin na zemědělství a ekosystém. Proto musí zbytek představovat pokročilá biopaliva vyrobená z odpadu, slámy či třeba z mořských řas, případně elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o výsledek složitého vyjednávání mezi europoslanci a členskými státy,“ sdělil Právu europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

EP v průběhu vyjednávání s členskými státy podle něho prosadil, aby se do sedmiprocentního stropu pro tradiční biopaliva mohla započítat i biopaliva vyrobená z energetických plodin, jejichž definici Evropská komise zavede prováděcím předpisem. V ČR je podle Niedermayera v současné době spotřeba biopaliv v dopravě na úrovni okolo 6 %, přičemž se jedná prakticky výlučně o tradiční biopaliva.

„Podle stále většího počtu studií podpora tradičních biopaliv, jakkoliv podstatná třeba i z hlediska omezení dovozů energie do EU, přináší více škody než užitku. Hlasování je důkazem, že EU nastoupila cestu postupného utlumování tradičních biopaliv a naopak dává zelenou pokročilým biopalivům, která nezatěžují životní prostředí negativními vedlejšími účinky, či dalším alternativním cestám k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu a energetické bezpečnosti, jako je podpora elektromobility,“ argumentuje Niedermayer.

Vládní program čeká na souhlas

Česká vláda v říjnu poslala do Bruselu k posouzení a schválení Program podpory biopaliv na období 2015–2020. „Nezdá se přitom, že tento obrat v politice EU vzala na vědomí, neboť program předpokládá pokračování podpory tradičních biopaliv a nezohledňuje posuny v legislativě EU,“ prohlásil europoslanec.

Evropská komise konečné rozhodnutí k českému programu zatím nevydala. „Do doby definitivního schválení směrnic a národního Programu podpory biopaliv by český parlament podle mého názoru měl posečkat s projednáváním a schvalováním novely zákona o spotřební dani, která s daňovou úlevou pro pokročilá biopaliva nepočítá, a proto se již v tuto chvíli jeví jako zastaralá,“ dodal.

Sněmovna minulý týden projednávání novely zákona o spotřebních daních a dalších předpisů, které ze zmíněného programu podpory biopaliv vycházejí, přerušila. Největším oponentem vládního návrhu byl místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten návrhu kromě jiného vyčetl i „kolosální střet zájmů“ ministra financí Andreje Babiše (ANO), jehož úřad novelu připravil. Babiš je totiž zároveň vlastníkem největšího tuzemského závodu na zpracování řepky olejné na biopaliva.

Reklama

Související témata:

Výběr článků