Hlavní obsah

Vzdejte se titulu, vyzvala univerzita komunistického poslance Ondráčka

14. 11. 2019, 15:47

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček by se měl vzdát akademického titulu PhD., který získal v rozporu s etickými pravidly. Vyzvala jej k tomu Univerzita Palackého v Olomouci kvůli zjištěním, že poslanec v disertační práci porušil citační zásady. Na poslance se dopisem obrátil přímo rektor univerzity. Oficiálně již Ondráček o titul přijít nemůže.

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček

Článek

Výzva, kterou UP ve čtvrtek zveřejnila, má obecnou platnost i pro další podobné případy. „Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu, jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí. V tomto smyslu univerzita osloví konkrétní osobu, které se záležitost týká, byť se jedná o akt nad rámec stávajícího zákona,” uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Ondráček napsal a v roce 2011 obhájil práci s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Podle výsledků kontroly jeho práce ve své disertaci porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž je analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí, uvedli v pátek zástupci UP. Odborníci tak došli k závěru, že Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, které obsahuje etický kodex zaměstnanců a studentů UP. Porušil zejména zásady pro tvůrčí činnost.

Potvrzeno. Komunistický poslanec Ondráček v disertaci opisoval

Domácí

Univerzita ve čtvrtek v souvislosti s výsledky šetření Ondráčkovy disertační práce vyslovila politování nad pozitivním nálezem a opětovně konstatuje, že vzhledem k uplynutí zákonné lhůty nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby. Vzhledem k tomu, že poslanec není členem akademické obce UP, nelze dát podnět k projednání jeho případu etickou komisí rektora ani zahájit disciplinární řízení.

Po zveřejnění výsledků kontroly v pátek minulý týden Ondráček opakovaně odmítl žádost novinářů, aby se k posudku vyjádřil. Po mluvčí vzkázal, že o věci bude komunikovat s univerzitou, až dokument dostane písemně. Vedení KSČM kauzu neřešilo.

Reklama

Související články

Výběr článků