Hlavní obsah

Vláda chce radikálně omezit některá práva nájemníků

7. 4. 2009, 5:28
Právo, Vladimír Čechlovský

Vláda chce radikálně omezit některá dosavadní práva nájemníků s regulovaným nájmem a naopak posílit postavení majitelů domů. Vyplývá to z návrhu novely občanského zákoníku, který včera schválili na svém jednání ministři.

Foto: Lukáš Táborský, Právo

Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda (KDU-ČSL)

Článek

Návrh, který předložil ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a s jehož účinností se počítá nejpozději od ledna 2011, například radikálně omezuje okruh osob, na které může nájem bytu přejít po smrti tohoto nájemce.

Nájem nezískají vnuci a družky

Není-li pozůstalý manžel, nájem bude moci ze zákona přejít jen na děti zemřelého nájemce, jeho rodiče či registrovaného partnera, sourozence, zetě a snachu, vždy za předpokladu, že žili se zemřelým ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Proti dnešnímu stavu tak mají vypadnout například vnuci zemřelého či druhové a družky.

Přechod nájmu navíc proti dnešku nemá být časově neomezený, ale jen na dva roky, pokud nedojde k jiné dohodě s pronajímatelem. Výjimku mají mít jen osoby do 18 let a starší 75 let, u nichž bude přechod nájmu časově neomezený.

Bez souhlasu se nastěhují jen nejbližší

Zúží se také okruh osob, které si nájemce bude moci vzít do bytu i bez souhlasu pronajímatele k sobě do bytu. Zatímco dnes si může vzít k sobě kohokoli, nově bez souhlasu pronajímatele jen manžela, děti (vlastní a manžela), druhého z rodičů společného dítěte, registrovaného partnera, jeho dítě, své rodiče nebo rodiče manžela.

U jiných osob, například u bratrance či sestřenice, půjde-li o pobyt delší než tři měsíce, musí požádat o souhlas pronajímatele. Ten může souhlas ze závažných důvodů odmítnout. Nájemce bude rovněž povinen hlásit pronajímateli nejen počet osob, které si vzal do bytu, ale i jejich totožnost.

Spory o nájemné před soudy

Novela řeší i to, jak se bude zvyšovat nájemné po skončení deregulace. Nájemné se má sjednávat dohodou, a pokud se strany nedohodnou, má rozhodnout o výši soud. Za tímto účel vytvoří ministerstvo pro místní rozvoj cenové mapy obcí i jejich částí, které mají být zrcadlem obvyklého nájemného v daném místě. „Úprava má narovnat vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem,“ řekl po jednání vlády ministr Svoboda. Podle jeho slov jednání napříč politickým spektrem naznačují, že by měla mít v parlamentu podporu.

Křeček: Absolutně nepřijatelný návrh

„To ale je jen ministrovo zbožné přání. Vláda v demisi by neměla předkládat tak zásadní zákon,“ řekl Právu poslanec ČSSD a předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček. Podle něho nelze omezit přechod nájmů na dva roky, protože nájemníci nejsou schopni platit tržní nájem a získat tedy jiný byt. „Je nutná doba pěti let,“ soudí Křeček.

Omezovat nájemníka v tom, koho si vezme k sobě do bytu, považuje za absolutně vyloučené. „To by bylo policejní opatření. Občan má právo si vybrat kohokoli, s kým bude žít. Pokud by něco takového prošlo, po volbách to zrušíme,“ zdůraznil.

Poslanec také považuje za absurdní, aby o výši nájemného rozhodoval v případě sporu nájemníka a majitele soud. „Soud není cenový orgán. Nájemné se musí určovat podle místně obvyklého nájemného, které stanoví zákon,“ uvedl Křeček.

Reklama

Výběr článků