Hlavní obsah

Učitelé budou mít plat minimálně 130 procent průměrné mzdy, podepsal Pavel

7. 6. 2023, 18:12

Stát bude muset ze zákona na platy učitelů dávat od příštího roku nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho pedagoga. Prezident Petr Pavel ve středu podepsal novely školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Ty ale nestanoví, z čeho bude objem peněz na platy pedagogů vycházet. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce o určení výše učitelských platů jednat se školskými odbory.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Prezident Petr Pavel

Článek

Celková výše peněz na platy učitelů musí podle schválené úpravy činit od příštího roku „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“.

Garance se netýká všech pedagogických pracovníků na rozdíl od původního vládního návrhu, který předpokládal stanovování objemu peněz na jejich platy na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubou měsíční odměnu 48 204 korun. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové.

Stále není rozhodnuto. MŠMT bude podobu výuky druhého cizího jazyka ještě řešit

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů odpovídal podle propočtů ministerstva školství 113 procentům průměrné mzdy v České republice. Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 45 259 korun, meziročně se zvedl o 1,1 procenta.

Senát kvůli nejasnostem požádal ministerstvo školství, aby zajistilo, že výše učitelských platů bude vycházet z předpokládané aktuální průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství. Další možností je stanovit koeficient výpočtu na základě průměrné mzdy v národním hospodářství v předminulém roce podle dat Českého statistického úřadu tak, aby byla dosažena garance 130 procent v predikci aktuálního roku.

Školský logoped a vysokoškoláci jako učitelé

Novely také umožní, aby odborně vzdělaní vysokoškoláci mohli učit předměty podle své profese po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách. Změna je reakcí na nedostatek učitelů zejména přírodovědných oborů, a hlavně ve středních a severozápadních Čechách.

Možnost expertů bez pedagogického vzdělání učit jako kvalifikovaní pedagogové je podle kritiků degradací učitelské profese. Nepedagogové si budou muset pedagogické vzdělání podle novely doplnit, pokud by chtěli učit po třech letech dál.

Normy také zavádí pozici školského logopeda (což vzbudilo nevoli v řadách klinických logopedů) – provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí – a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Novely posilují pravomoci ředitelů škol ve vztahu k metodám a formám vyučování, které nyní vyučující mohou volit podle vlastního uvážení.

Škrty v rozpočtu na školství a vědu sníží konkurenceschopnost VŠ, obávají se rektoři

Reklama

Výběr článků