Hlavní obsah

Synovi Smoljaka neuznali autorská práva

16. 3. 2018, 7:39
Právo, Ludmila Žlábková

Syn Ladislava Smoljaka Filip neuspěl se žádostí o uznání autorských práv svého otce na režijní pojetí her Divadla Járy Cimrmana. Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek jeho žalobu na město Janské Lázně a Kulturní dům Jilm v Jilemnici zamítl. Za režisérskou čest svého otce i další režiséry však chce bojovat dál.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo

Filip Smoljak (vlevo) u hradeckého soudu

Článek

„Tvrdíme, že literární text byl tvůrčím způsobem zpracován a Ladislav Smoljak pak byl autorem divadelní inscenace. Žalovaná strana však tvrdí, že nic takového jako práva autora režiséra neexistuje,“ vysvětlil Smoljakův právní zástupce Michal Šalomoun.

Jádrem sporu s městem Janské Lázně bylo uvedení hry Afrika v lednu 2015 a České nebe o rok později. Město za produkci zaplatilo autorům textu tantiémy, ale Filip Smoljak nyní požaduje 1500 korun za vypořádání práv režiséra z uvedených inscenací.

„Jde nám trochu o princip, aby se i autorská práva režie uznala,“ řekl Právu Filip Smoljak, který vlastní čtvrtinu autorských práv po svém otci.

„Ačkoli divadelní věda považuje režii za autorské dílo, ale existují i názory, že se o něj nejedná, právo má jednoznačnější pohled. Určité vodítko přináší autorský zákon, který ve výčtu výkonných umělců, tedy ne autorů, uvádí i režiséra,“ řekl soudce Jan Fifka.

Dodal, že judikatura není v tomto směru bohatá, přesto již existuje rozhodnutí vrchního soudu z roku 2001. „To uvádí, že divadelní režisér není autorem díla, nýbrž výkonným umělcem,“ parafrázoval Fifka.

Praxe v rozporu s Bernskou úmluvou

„Můj boj za práva režiséra je spíš bojem společenským. Za tu profesi. Režisér není jen nějaký umělec podobný herci, ale je to tvůrce. Je přirozeností divadla, že režisér tvoří něco nového,“ míní Filip Smoljak, který se současně snaží i o to, aby cimrmanovské inscenace byly ochotníkům volně k dispozici. Nyní mohou uvést pouze premiéru a úzce omezený počet repríz.

„Vzhledem k tomu, že jde o bagatelní spor o malou částku, není v tuto chvíli možný žádný opravný prostředek. Proto nám nyní zbývá pouze podat ústavní stížnost, například proto, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces, popření autorského práva, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod,“ sdělil Šalomoun.

„To, že je v českém zákoně vyjmenován režisér mezi výkonnými umělci, je v rozporu s tzv. Bernskou úmluvou, mezinárodní smlouvou, kterou je třeba v EU respektovat, proto by měl soud podat k Evropskému soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda je opravdu možné podle českého práva postupovat,“ dodal.

Anketa

Vnímáte režiséra jako autorský post?
Ano
16,6 %
Ne
78,1 %
Nemám na to názor
5,3 %
Celkem hlasovalo 3423 čtenářů.

Reklama

Výběr článků