Hlavní obsah

Surovost ve sportu teď může přijít na statisíce

3. 10. 2015, 19:01
Právo, Jindřich Ginter

Výše odškodění za zranění, která způsobí soupeřům při fotbalových, hokejových nebo obecně sportovních zápasech suroví hráči, není zákonem nijak ohraničena. S novým občanským zákoníkem záleží na soudci. Ten zváží, zda šlo o běžný faul v zápalu hry, nebo o újmu způsobenou obzvlášť surovým zákrokem zcela mimo pravidla hry, či dokonce při bitce dávno po odpískání rozhodčím.

Foto: Mark Blinch, Reuters

Ilustrační foto

Článek

Zranění hráči, a to i na úrovni místních přeborů se v posledních letech více soudí i za újmy patřící běžně ke hře. Případů se začali s oblibou chytat právníci. S vidinou toho, že se spor povleče léta a bude stát mnohem více, mnoho z nich končí v tichosti mimosoudním odškodněním.

Jedním z případů, který byl diskutován na odborném fóru Pražský právnický podzim, byla situace, kdy hokejista mlátil hokejkou protihráče tak, že mu způsobil vážná zranění. Byl doživotně vyloučen z hokejového svazu a s poškozeným se musel vyrovnat. Částka nebyla sdělena.

Přetrhané všechny vazy v rameni

Při jiném fotbalovém utkání zase obránce podrazil útočníkovi nohy, ten náraz neustál a upadl na zem na rameno. „Po tomto zákroku došlo k přetrhání všech vazů v rameni žalobce, ten musel podstoupit operaci a zároveň byl po téměř tři a půl měsíce uznán práce neschopným. Žalobce požadoval náhradu škody plynoucí mu zejména z ušlého výdělku, náhradu za bolestné a náhradu za náklady spojené s léčením. Okresní soud v Šumperku v drtivé většině vyhověl žalobě a náhradu žalobci přiznal,“ konstatoval JUDr. Alexander Károlyi.

„Obecný trend nárůstu případů v oblasti odškodnění újmy na zdraví se projevuje také v rovině sportu, kde se setkáváme s případy, kdy je požadována náhrada škody za úraz způsobený protihráčem. K této problematice se vyvinula judikatura včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu k posouzení zákroku při fotbalovém utkání,“ potvrdil Právu právník Petr Novák z právnického projektu zaměřeného na případy odškodňování Vaše nároky.cz.

Nejvyšší soud stanovil, že je třeba vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem. Porušení pravidel dané hry tedy neznamená vznik odpovědnosti za způsobenou škodu. Zákrok za hranicí regulí může zakládat povinnost k náhradě újmy, ale také nemusí.

Při rozhodování v dané věci NS hodnotil, jestli při skluzu byla možnost dosáhnout na míč s tím, že na rozhodnutí o zákroku měl hráč jen zlomek sekundy.

Soud konstatoval, že nesprávné vyhodnocení situace nemůže být považováno za natolik intenzivní porušení pravidel, aby zakládalo protiprávnost, tím pádem odpovědnost faulujícího hráče.

„Obecně lze říci, že pokud prohřešek nevybočuje z rámce dané hry, tak odpovědnost nebude dána. Pokud by se však jednalo o exces, který nemá s hrou nic společného, tedy klasicky bitka po odpískání, může být viník povinen k náhradě škody,“ dodal Novák.

Odškodnění má více položek

V případě fotbalu tedy nemusí běžný skluz, který není brutální nebo s úmyslem zranit protihráče, zakládat odpovědnost, protože je připouštěn a používá se k odebrání balónu. Naopak úder loktem do nosu při strkanici v šestnáctce už může být souzen.

A už zcela něco jiného je, pokud hráč druhého zmlátí do němoty nebo mu ve vzteku způsobí mnohačetná zranění hokejkou vyžadující mnohaměsíční léčbu, rehabilitaci, a s trvalými následky.

Jestliže poté bude dána zodpovědnost viníka, tak může poškozený požadovat hned několik nároků. Bude se především jednat o náhradu bolestného a v případě trvalých následků také o náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Dále bude možné nárokovat zaplacení nákladů spojených s léčením nebo s péčí o poškozeného či jeho domácnost. V neposlední řadě to bude také náhrada ztráty na výdělku.

Jestliže by došlo k případu, kdy by následkem surového zákroku mimo obvyklý způsob hry došlo k tříštivé zlomenině holenní kosti, která by zanechala trvalé následky a vynutila si několikaměsíční pracovní neschopnost, tak by mohl poraněný fotbalista podle Nováka z Vaše nároky.cz nárokovat například náhrady za bolestné ve výši 65 tisíc korun; za ztížení společenského uplatnění ve výši 300 tisíc korun (nebo také třeba milión); za ztrátu na výdělku za dobu tří měsíců ve výši cca 35 tisíc a náklady za rehabilitaci.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků