Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření ještě vlastně pořád platí

8. 9. 2021, 17:21 – Praha

Respirátory v obchodech, šest lidí u stolu v restauraci či omezená kapacita akcí. Jaká opatření jsou stále v platnosti? Novinky přináší seznam aktuálních pravidel přehledně.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Roušky a respirátory

 • Respirátory jsou povinné v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb (stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě), na letištích, v muzeích, galeriích, hradech, zámcích, hernách či kasinech.
 • Nosit se musí i v prostředcích veřejné dopravy a ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb.
 • Nasadit si je musí i diváci na kulturních a sportovních akcích. Povinné jsou i při účasti na kongresech.

Babiš: Počet nakažených dál poroste. Opatření ale budou lokální

Domácí

Vstup na území České republiky

 • Po příjezdu ze zelených a oranžových zemí je potřeba vyplnit příjezdový formulář a do 5 dnů absolvovat test na koronavirus.
 • Před příjezdem z červených zemí a tmavě červených zemí je potřeba se podrobit testu na koronavirus. Po vstupu na území ČR je povinnost se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu.
 • Před příjezdem z černých zemí je potřeba disponovat potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru) nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře / certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. Po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
 • Uvedená pravidla pak neplatí pro naočkované či ty, kteří prodělali koronavirus v posledních 180 dnech. 

Školy

 • V mateřských školách děti roušky ani respirátory nosit nemusí. 
 • V základní školách a středních školách musí mít žáci chirurgickou roušku či respirátor nasazený pouze pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy), toto platí i pro přípravné třídy. Rouška není nutná ani na hodinách tělesné výchovy. 
 • Pro žáky nižších ročníků gymnázií a konzervatoří postačí o přestávce rouška, studenti vyšších ročníků musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95). Na praxích na pracovištích mimo školu, se musí studenti řídit pravidly, která platí pro zaměstnance na tomto pracovišti. 
 • Studenti vysokých škol a vyšších odborných škol musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) pouze pokud zrovna nejsou usazeni.
 • Jiná pravidla platí pro děti, které se odmítly na začátku roku testovat. Ty musí nosit ochranu nosu a úst všude, kde není možné dodržet odstup 1,5 metru. Zároveň nesmí zpívat či cvičit ve vnitřních prostorech. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale dříve avizoval, že toto omezení od příštího týdne skončí. 

Dušek: Nákazy školních dětí se na nových případech podílejí ze 30 procent

Věda a školy

Maloobchod a služby

 • V obchodech platí pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních. Dostupná musí být také dezinfekce. 
 • V holičstvích, kadeřnictvích a dalších podobných službách musí být zákazníci od sebe alespoň ve vzdálenosti 1,5 metru.
 • V restauracích, klubech či barech musí být od sebe stoly také ve vzdálenosti 1,5 metru. U jednoho stolu může sedět maximálně šest lidí, pokud se nejedná o členy stejné domácnosti. Tanec je umožněn pouze těm, kteří jsou bezinfekční (mají negativní test, potvrzení o očkování či prodělali covid).
 • V hotelech či penzionech se mohou ubytovat pouze ti, kteří jsou bezinfekční. K dispozici musí být také desinfekce.  Potvrzení o bezinfekčnosti je potřeba také při vstupu na vnitřní sportoviště či bazén.

Kulturní a sportovní akce

 • V případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů musí všichni diváci být bezinfekční. Při vyšší kapacitě musí být nově minimálně polovina kapacity obsazena osobami, které jsou plně očkované nebo prodělaly covid. Zbylou část kapacity mohou obsadit také testované osoby.

Reklama

Výběr článků