Hlavní obsah

Poslanci poslali Pecinův protikorupční balíček do druhého čtení

10. 2. 2010, 17:18 – Praha
Novinky, Jiří Mach

Po sáhodlouhé diskuzi předala nakonec Sněmovna protikorupční balíček ministra vnitra Martina Peciny k projednání výborům. Poslanci mu ale nezkrátili lhůtu k projednání na 30 dní, návrh má tedy mizivou šanci, že se do voleb stihne projednat. Během debaty kritizovali balíček zejména zástupci ODS, ale i oni nakonec soubor opatření v prvním čtení podpořili.

Foto: Michaela Říhová, Právo

Ministr vnitra Martin Pecina při rozhovoru s místopředsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou

Článek

Občanští demokraté vytrvale kritizují protikorupční balíček vlády, protože se obávají, že příliš posiluje pravomoci orgánů činných v trestním řízení na úkor svobod občanů. Vedle toho prý není dostatečný a řeší jen postihy.

S některými námitkami Pecina souhlasil, podle něj je ale třeba někde s bojem proti korupci začít.

"Velmi tvrdá opatření"

Již dříve balíček označil místopředseda ODS Petr Nečas soubor opatření za Pecinův propolicejní balíček. V podobném duchu se nesly i další výtky občanských demokratů i předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky. "Je jasné, že se jedná pouze o dílčí, úvodní, byť v mnoha ohledech velmi tvrdá opatření, která by měla omezit korupci,“ řekl nicméně Liška s tím, že opatření nepomohou zvýšit důvěru veřejnosti v policii, státní zastupitele či soudy.

Poslanec Jaroslav Plachý dokonce prohlásil, že Pecinův balíček vrací ČR zpět do doby totality. Nasazení protikorupčního agenta podle Plachého hraničí s praktikami StB.

"Agent provokatér podněcující svou aktivitou vznik trestné činnosti, připomíná metody Státní bezpečnosti při takzvaném rozpracování politických protivníků,“ řekl doslova Plachý. Pecina však již dříve několikrát zdůraznil, že pravomoci protikorupčního agenta musí být velmi citlivě právně ošetřené.

Pecina bere připomínky vážně

"Slibuji, že podněty, které byly myšleny jako skutečně věcné připomínky budeme brát vážně. Berte, prosím, na vědomí, že korupce je velmi vážný problém pro ČR," řekl na závěr šéf vnitra.

Tak dlouhé jednání se vedlo snad jen před vstupem do EU.
Zuzka Bebarová-Rujbrová

Balíček zavádí pět zásadních změn do právního řádu. Počítá se zavedením institutu korunního svědka a protikorupčního agenta, rozšiřuje možnosti policistů na použití odposlechů, doplňuje a upřesňuje institut spolupracujícího obviněného a novelizuje daňový zákon, v rámci čehož by mohli policisté prolamovat daňová tajemství.

Protikorupční balíček úřednické vlády

Institut korunního svědka by za určitých podmínek zaručoval tomu, kdo se podílel na závažné organizované trestné činnosti, beztrestnost výměnou za klíčové svědectví. Svědek by musel vydat prospěch z trestné činnosti, nepokračovat v jejím páchání a nahradit škodu. Jeho svědectví by muselo vést k usvědčení kompliců.

Institut by bylo možné použít u všech zločinů s horní hranicí trestní sazby minimálně osm let vězení a u vyjmenovaných zločinů, které mají podle ministerstva vnitra vysoký korupční potenciál. Mezi ně předloha řadí pletichy v insolvenčním řízení, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci veřejné osoby či uplácení.

Protikorupční agent by podle návrhu mohl beztrestně "předstírat zájem podílet se na trestném činu". Podmínkou pro užití agenta by bylo, že by se osoba dopustila trestného činu i sama bez agentova přičinění.

Rozšířit by se měl i okruh trestných činů, u kterých je možné použít policejní odposlechy. Předloha reaguje na to, že trestní zákoník zvýšil hranici pro zvlášť závažné zločiny z osmi na nejméně deset let vězení, pokud jde o horní hranici trestní sazby. Tímto posunutím vypadla řada skutkových podstat z kategorie zvlášť závažných trestných činů a není na ně už možné použít odposlechy. Balíček počítá s tím, že odposlechy by bylo možné použít u těch zločinů, kde je horní hranice trestní sazby minimálně osm let vězení.  

Návrh také počítá s novelizací daňového řádu. Podle nyní platné úpravy by se od 1. ledna 2011 zúžil policistům přístup k informacím z daňového řízení. Balíček toto omezení ruší.

Podle zpravodajky Zuzky Bebarové-Rujbrové (KSČM) bylo jednání ve Sněmovně kolem protikorupčních opatření jedním z nejdelších, jaké dolní komora zažila. "Tak dlouhé jednání se vedlo snad jen před vstupem do EU,“ konstatovala zpravodajka.

Reklama

Související články

Výběr článků