Hlavní obsah

Členství soudců v KSČ je tajné, rozhodl soud

6. 3. 2009, 5:01 – PRAHA
Právo, Josef Koukal

Dozvědět se, zda soudce byl či nebyl členem předlistopadové Komunistické strany Československa, není podle čtvrtečního rozhodnutí Městského soudu v Praze oficiální cestou možné. Informace je důvěrná a nelze ji sdělovat ani na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Foto: Josef Koukal, Právo

Tomáš Pecina (vlevo) s právním zástupcem Petrem Kočím.

Článek

Městský soud zamítl žalobu občanského aktivisty Tomáše Peciny proti ministerstvu spravedlnosti. Pecina se s odvoláním na zákon 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, domáhal seznamu soudců Vrchního soudu v Olomouci, kteří byli ke dni 17. listopadu 1989 členy KSČ.

Ministerstvo mu v září 2007 odmítlo informaci poskytnout stejně jako krátce předtím olomoucký vrchní soud ve svém usnesení. Instituce argumentovaly tím, že pokud by o členství soudců v předlistopadové KSČ informovaly, šlo by o nepřiměřený zásah do jejich práv na ochranu soukromí.

Vrchní soud navíc v usnesení konstatoval, že údaje o členství v KSČ nejsou v osobních spisech soudců vůbec uvedeny.

Podle Peciny nelze na exkomunisty z řad soudců vztahovat ochranu soukromí a politických postojů, protože členství v KSČ nebylo vyjádřením politického postoje. „Šlo o jednoznačný a pro soudce, kteří tak učinili, osobně velmi výhodný postoj vyjadřující loajalitu zločinnému a zavrženíhodnému komunistickému režimu a ztotožnění se s jeho hodnotovými východisky, která současná společnost odmítla a odmítá,“ uvedl Pecina s odvoláním na platný zákon o protiprávnosti komunistického režimu.

Soudkyně: právo na informace není bezbřehé

Předsedkyně senátu městského soudu Karla Cháberová se s jeho názorem neztotožnila. „Právo na informace není bezbřehé. Každý se ho může dovolávat, ale při respektování práv, která jsou chráněna Listinou základních práv a svobod,“ zdůvodnila zamítavé rozhodnutí soudkyně.

„Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů se jedná o citlivé údaje. Tyto údaje nelze dále šířit a nelze je sdělovat,“ dodala Cháberová.

Pecina podle svých slov takové rozhodnutí očekával. „Nejsem překvapen ani v nejmenším. Jde o kapry, kteří by si museli vypustit vlastní rybník,“ prohlásil na adresu soudců. Proti rozsudku hodlá podat kasační stížnost.

Spory ho baví

Soudní spory s českými úřady jsou pro překladatele Pecinu údajně koníčkem, který si financuje ze svého. „Soudní poplatek činí dva tisíce korun za žalobu a tři tisíce korun za kasační stížnost. To jsou prostředky, které si mohu dovolit,“ řekl Právu Pecina. V úspěšných sporech musí náklady hradit protistrana, a peníze se tak žalobci vrátí.

Začátkem letošního roku na sebe Pecina upoutal pozornost vítězným sporem s městem Karlovy Vary. Na jeho žádost nařídil karlovarský okresní soud exekuci na 11miliardový majetek města kvůli čtyři roky se táhnoucímu sporu o informace ze stavebního úřadu. Teprve, když úřad informace koncem února uvolnil, mohlo město začít opět nakládat se svými účty.

Reklama

Výběr článků