Hlavní obsah

České předsednictví v Radě EU - Co přesně znamená?

1. 7. 2022, 11:44 – Praha

Od pátku Česká republika na půl roku stojí v čele Rady Evropské unie. Uprostřed války na Ukrajině, migrační a energetické krize se pokusí napravit pošramocenou reputaci z roku 2009, kdy se to Evropě příliš „osladit“ nepodařilo. Novinky nabízejí odpovědi na základní otázky a přehled témat, se kterými Česko do čela EU nastupuje.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Vizuální projekce k zahájení českého předsednictví v Radě EU, 30. června 2022 na budově Národního muzea v Praze.

Článek

Co obnáší předsednictví

Předsednictví rotuje mezi členskými státy každého půl roku. Ministr z předsednické země plní roli moderátora příslušných jednání, měl by vystupovat nestranně, má ale možnost určovat do značné míry projednávanou agendu – některé materiály tlačit, zatímco jiné upozadit.

Více než kdy jindy bude také otestována jazyková vybavenost ministrů, jelikož se velká část akcí nese v neformální atmosféře a vyžaduje schopnost bezprostřední interakce s partnery.

Předsednická země také zastupuje Radu EU na jednáních s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, případně dalšími institucemi, se kterými je potřeba v průběhu onoho půl roku komunikovat.

Priority českého předsednictví se zaměřují na Ukrajinu i energetickou bezpečnost

Co chceme řešit

Priority českého předsednictví lze rozdělit na ty, které jsou dané tuzemskou vládou, a na ty, které vyplývají z legislativního procesu EU.

Jak uvádí think-tank České zájmy v EU, klíčová budou vyjednávání o humanitární a vojenské pomoci Ukrajině, odklonu od ruských fosilních paliv a přípravě na zimu – budou členské státy například ochotny společně nakupovat plyn, nebo budou hrát samy na sebe?

Pět vládních priorit českého předsednictví:
Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
Energetická bezpečnost
Posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti
Strategická odolnost evropského hospodářství
Odolnost demokratických institucí

Dalšími klíčovými tématy bude bezpochyby strategická soběstačnost Evropy, jednotný trh a obchod. „Česko třeba podporuje snahu vyrábět v EU víc polovodičů - čipů, z toho může těžit i český výzkum a firmy nebo autoprůmysl,” zmiňují České zájmy.

Česko nastupuje v bouřlivé době

Pro následující měsíce bude rovněž dobré si zapamatovat zkratky DSA a DMA, odkazující na Akt o digitálních službách, respektive na Akt o digitálních trzích. Oba dokumenty upravující pravidla pro chování téměř neregulovaných technologických gigantů, jako je Google nebo Facebook, budou také zásadním předmětem vyjednávání.

Co to je Rada Evropské unie:
Rada Evropské unie, též označovaná jako Rada ministrů, je jedním z hlavních orgánů EU. (Nezaměňovat s Evropskou radou nebo Radou Evropy).
Ve spolupráci s Evropským parlamentem přijímá společnou evropskou legislativu, a určuje tak společné směřování členských států.
Jak již název napovídá, každá ze členských zemí je v této Radě reprezentována příslušným ministrem, pod kterého zrovna projednávaná agenda spadá. Tímto způsobem se schází u jednacího stolu unijní ministři financí, vnitra, sociálních věcí apod. a společně vyjednávají a dojednávají podobu budoucí unijní legislativy.

Co řešit nechceme (až tak moc)

V klimatické politice nemá současná vláda velké ambice, ale tak či tak bude na Česku, aby dojednalo finální znění klimatických opatření. Stejně tak se nedá očekávat, že by se ministři zabývali řešením situace kolem vlády práva a evropských hodnot v Polsku a Maďarsku. Že to ve stínu války na Ukrajině není priorita, ostatně vláda ústy premiéra Petra Fialy sama přiznala.

Speciální summit

Francouzské předsednictví nedokázalo vyřešit posun v přistoupení států západního Balkánu, tato agenda tudíž také spadne na nás. V říjnu se v Praze uskuteční speciální summit, jehož ústředním tématem bude širší spolupráce EU s nečlenskými státy. Dá se očekávat, že vláda bude velmi usilovat o to, aby dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Summit k rozšíření bude v Praze v říjnu, oznámili Fiala a Michel

Reklama

Výběr článků