Hlavní obsah

Botanická zahrada v Olomouci otevřela hotel pro hmyz

18. 11. 2014, 17:21
Právo, Vlasta Hradilová

Vývoj hmyzu od kladení vajíček až po vylíhnutí dospělých jedinců budou moci sledovat návštěvníci Botanické zahrady Univerzity Palackého v Olomouci v nově instalovaném hmyzím hotelu. Zblízka mohou bezpečně pozorovat také včelí život uvnitř úlu.

Foto: archiv Univerzity Palackého (Velena Mazochová)

Jan Losík u včelího hotelu

Článek

Atraktivní novinky budou od jara sloužit individuálním návštěvníkům i účastníkům ekovýchovných programů. „Zvlášť děti z mateřinek a žáci nižších stupňů základních škol, kteří k nám pravidelně chodí v doprovodu pedagogů a rodičů, budou mít možnost nahlédnout do včelího úlu a podívat se, jak má vypadat hmyzí hotel. Seznámí se i s druhy, které by jinde těžko viděli,“ objasnil hlavní záměr ředitel zahrady David Cigánek.

Dřevěná konstrukce vyplněná různými druhy přírodních materiálů je určena samotářským druhům blanokřídlého hmyzu, zejména včelám samotářkám. „Obyvateli hmyzího hotelu jsou ale i další druhy hmyzu, které u včel parazitují nebo nacházejí úkryt,“ uvedl Cigánek.

Foto: archiv Univerzity Palackého (Velena Mazochová)

Včelí hotel je zajímavou atrakcí také pro děti.

Nové působiště využije hmyz jako bezpečný úkryt pro kladení vajíček a líhnutí larev, pro něž v přírodě vyhledávají nejrůznější škvíry a dutiny ve dřevě, zdech nebo rostlinných stoncích. „Je vhodný spíše pro menší druhy, které jsou odkázány v normálních podmínkách na díry po larvách různých dřevokazných brouků. Imituje například provrtaný starý kmen, vyžraný třeba broukem tesaříkem nebo červotočem,“ konstatoval Jan Losík, člen katedry ekologie a hlavní organizátor ze sdružení Viadua.

Výběr použitých materiálů i velikost otvorů vycházely z rozmanitosti druhů, které pro své zahnízdění upřednostňují nejrůznější substráty. Kromě ztrouchnivělého dřeva nebo nařezaného rákosí to může být jíl nebo i část stavebního zdiva. „Je to široká nabídka – od nejmenších a nejužších dírek až po trubičky v průměru jednoho či dvou centimetrů. Včelky si odpovídající trubičku najdou podle své velikosti a svých potřeb,“ popsal Cigánek.

Skoro jako pod lupou

Pro zvídavé pozorovatele nabízí hmyzí hotel několik vysunovacích „šuplíků“ s průhlednými rourkami, které nabídnou pohled do dějů uvnitř otvorů. „Návštěvníci uvidí jednotlivé plodové komůrky, kam včely postupně nakladou vajíčka a zaopatří larvy zásobou pylu. Komůrku pak zazdí blátem a nakladou další vajíčko. Postupně takto ‚zabetonovávají‘ další komůrky. Dojde k zakuklení a potom už vylétají dospělé včelky,“ vysvětlil Cigánek.

Hlavní sezóna hmyzího hotelu se podle odhadu Losíka rozproudí až na jaře příštího roku. „Začne se kolem objevovat větší roj včel, budou poletovat kolem dírek a hledat tu nejvhodnější. Pak zalezou a začnou snášet vajíčka a zásoby,“ popsal.

Hmyzí hotel má podle Losíka kromě ekologicko-výchovného přínosu i několik dalších funkcí. „Jednak zvyšuje biodiverzitu – může se tam uhnízdit celá řada druhů včetně pavouků nebo škvorů, kteří jsou na zahradě užiteční. A samozřejmě slouží k opylování. Zároveň je to také estetická záležitost, prvek, který zahradu zpestřuje,“ zdůraznil Losík.

Foto: archiv Univerzity Palackého (Velena Mazochová)

Snaha zpestřit provoz botanické zahrady byla také motivem pro instalaci pozorovacího úlu.

Zpestření provozu zahrady bylo také motivem pro instalaci pozorovacího úlu. Díky průhlednosti vrchní desky i zabudovaným okénkům lze pozorovat pohyb včel i hrozen jejich těl chránící královnu. Rozeznatelné jsou také uličky mezi jednotlivými plásty i známý šestihranný tvar jejich buněk.

V současné době našlo v novém úlu útočiště jedno včelstvo čítající několik desítek tisíc jedinců. Podle Cigánka jde o zcela dostatečný počet. „Nemá smysl jich sem dávat o mnoho víc, to by to tady začalo pořádně bzučet,“ upozornil s odkazem na sousedící obytné domy a zahrady. „Jde hlavně o to, mít co ukázat návštěvníkům, nikoli vytáčet množství medu,“ doplnil.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz:

Na zprovoznění hmyzího hotelu a pozorovacího úlu spolupracovalo sdružení na ochranu a obnovu přírody a krajiny Viadua. Instalaci nových prvků umožnila grantová podpora města Olomouc.

Reklama

Výběr článků