Hlavní obsah

Netradiční fara katolického kostela má podobu romantické vily

15. 6. 2011, 6:45
Novinky, text: Jana Horváthová, editace: Kristýna Křížová

Stavebně a architektonicky velmi zdařilá fara katolického kostela s výrazným motivem symbolu křižovníků předznamenává vývoj vilové architektury ve Františkových Lázních ve druhé polovině 20. století. Působivá stavba má romantického ducha.

Článek

O stavbě fary náležící k římskokatolickému kostelu Povýšení sv. Kříže bylo rozhodnuto poté, co byly Františkovy Lázně povýšeny na město. Do té doby spadal františkolázeňský kostel, který spravoval Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, pod farnost v Horních Lomanech.

Rozhodnutí o vytvoření nové farnosti v roce 1868 si vyžádalo výstavbu farní budovy. Objekt fary byl postaven o rok později na parcele v sousedství empírového kostela Povýšení sv. Kříže.

Fara vznikla v romantickém historizujícím stylu

Fara je koncipována jako vilová stavba v romantickém historizujícím stylu a dodnes slouží svému původnímu účelu. Faru navrhl v roce 1869 známý františkolázeňský stavitel Karl Wiedermann jako jednopatrový, osově souměrný objekt. Reprezentativní vzezření stavbě dodává i balkon v prvním patře.

Romantický nádech dodává balkonu kovové zábradlí, které je velmi subtilní a má jemný až krajkový dekor. Ve štítu je umístěn znak řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Fasádu přízemí dekorují zaklenutá okna. Uprostřed hlavního průčelí je situován vstup vedoucí z hlavní obytné místnosti přímo na zahradu.

Do budovy fary se vstupovalo hlavním vchodem z boční strany od kostela a vcházelo se do malé předsíně, na kterou osově navazuje hlavní komunikační prostor domu s kamenným schodištěm.

Hala je pojednána reprezentativním způsobem. Z ní se směrem k ulici vchází do hlavní obytné místnosti, která je jako jediná z obytných pokojů bohatě zdobena štukovou výzdobou.

V interiéru fary se dochovala řada uměleckořemeslných prvků. Díky dobovým vyobrazením můžeme obdivovat i původní exteriérové prvky.

Autor návrhu fary Karl Wiedermann přišel do Františkových Lázní někdy ve čtyřicátých letech 19. století. Působil zde jako architekt, přičemž se podílel na celé řadě nejvýznamnějších staveb ve městě a zásadně ovlivnil podobu Františkových Lázní poloviny 19. století.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků