Hlavní obsah

Nad možnostmi rekonstrukce pražské školy se sešli architekti z celé Evropy

11. 1. 2019, 6:33
Novinky, Jana Nesvadbová

O tom, že návrh rekonstrukce školy nemusí být rutinní záležitost, která se dotkne jen jejích žáků a rodičů, ale že se může stát projektem, nad nímž se utkají architekti z různých zemí, se mohli a mohou přesvědčit obyvatelé pražské Troji. Ze soutěžního klání, jehož zadavatelem byl sedmý pražský obvod, vyšli nakonec vítězně architekti italského ateliéru Ravagnani Vecchi Architects z Říma. Veřejnost má v lednu možnost se seznámit se všemi návrhy v rámci tradiční výstavy Trojské plány.

Foto: Ravagnani Vecchi Architects (5x)

Část vítězného návrhu. Vizualizace zobrazuje možný vzhled nového pavilonu.

Článek

Městská část pro školu v Trojské ulici hledala řešení, které by pokrylo hned dva palčivé problémy. Prvním je už nezbytné rozšíření stávající budovy tak, aby základní škola a gymnázium v ní sídlící měly každá svůj vlastní vstup a aby také v interiéru jejich provozy byly odděleny a vzájemně se nerušily.

Foto: Archiv soutěže

Současný vzhled školy v pražské Trojské ulici

Součástí řešení měl být i návrh zcela nové budovy šikmo přes ulici Trojská. Tento pozemek patří městu, a to jej proto chce alespoň částečně využívat. Do nové budovy mohou být přesunuty prostory, které s výukou bezprostředně nesouvisejí, tedy například kuchyň s jídelnou, školní aula, ale také například pracovna školního psychologa apod.

Foto: Archiv soutěže

Současný stav - letecký pohled

Zároveň by městská správa viděla tuto budovu ve funkci komunitního centra umožňujícího pořádání nejrůznějších slavností a kulturních akcí určených pro občany městské části. Všechny prostory mají mít odpovídající sociální zařízení.

Na rozšíření stavby a vybudování nového objektu pražská sedmá část počítá vydat 50 milionů korun (bez DPH).

Nejlepší řešení

Vítězné vavříny si ze soutěže odnesl návrh, pod nímž jsou podepsáni architekti Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossiová, Chiara Nastasiová. Pro jejich návrh je příznačné, že přístavba školy ctí vzhled původní stavby a tedy i charakter rezidenční čtvrti, v níž stojí.

Porota ocenila jasné odlišení prostoru obou škol a přitom variabilitu funkcí vycházející vstříc potřebám tu jedné, tu druhé.

Foto: Ravagnani Vecchi Architects

Nákres okolí školy s návrhem její dostavby a nově postavené budovy

„Řešení fasád vyzařuje skromnou kultivovanost a dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce. Stavbu je možné částečně provádět za provozu školy. Přístavba je uměřená možnostem městské části Troja,“ pochvaluje si ve svém hodnocení porota.

Líbil se i návrh nové budovy, která nejvíce ze všeho připomíná lehký přízemní pavilon provázaný s okolním parkem.

Foto: Ravagnani Vecchi Architects

Boční fasáda navrhované dostavby hlavní budovy

„Náš návrh klade na prvé místo uživatele a jejich pocity z návštěv budov školy. Nabídli jsme tedy jednoduché, přesto výrazné stavby, rozšíření školy s třídami a také kulturní dům s kavárnou a aulou. Kromě toho, že vytváří prostředí pro vzdělávání a růst dětí, věříme, že by rovněž měl být prostorem, jejž využije i město pro nejrůznější společenské aktivity a shromáždění,” sdělil Novinkám šéf studia architekt Andrea Ravagnani.

Foto: Ravagnani Vecchi Architects

Architekti navrhli nový pavilon provázaný s okolním parkem.

Velkou výzvou projektu bylo podle něj dodržení křehké rovnováhy mezi strategií a formou, tedy nalezení řešení, jež by bylo na jedné straně funkční, dodrželo potřebné proporce a zároveň bylo hezké na pohled.

„Vzdělávání probíhá nejen prostřednictvím slov a textů, ale také díky zkušenostem, které student získává z okolního prostředí, a to jak uvnitř školy, tak mimo ni,“ je přesvědčen architekt, jenž zároveň uvítal možnost zapojit do návrhu školy okolní zeleň.

Podle něj by právě školy měly být prvními, kdo budoucí generaci učí respektu k přírodě a tomu, jak šetřit přírodní zdroje.

Foto: Ravagnani Vecchi Architects

Interiér jedné ze tříd v nově dostavěném křídle stávající školní budovy.

Výsledky městská část představí na výstavě v Galerii u lávky
Architektonické soutěže o návrh na řešení dostavby základní školy a gymnázia Trojská, jejímž organizátorem byla společnost CCEA MOBA, se zúčastnilo 28 týmů z celé Evropy, tedy na 90 profesionálů z oblasti architektury. V porotě zasedli zastupitelé městské části, zástupci školy a další odborníci. Její výsledky městská část představí veřejnosti v rámci každoroční výstavy Trojské plány, která se otevře 24. ledna rovněž v tradičním prostoru Galerie u lávky.

Čeští architekti se v soutěži neztratili

Jedním z příjemných překvapení soutěže bylo pěkné druhé místo, které obsadili čeští architekti. Pomyslnou stříbrnou medaili si odnesl tým ateliéru MH Architects z Prahy.

Také oni navrhují rozšíření stávající školní budovy o nové křídlo, které rovněž vychází z charakteru existující budovy. Její vzhled ovšem nekopírují tak důsledně a ponechávají divákovi jasnou představu, kde začíná nová část budovy. Její interiér pak rovněž rozčlenili tak, aby si provozy obou školních zařízení vzájemně nepřekážely.

Zároveň nové křídlo hezky ohraničuje dvůr školy a zajišťuje tak žákům sportujícím na hřišti potřebné soukromí.

Foto: Archiv soutěže

Nákres situace s dostavbou a novou stavbou

Foto: Archiv soutěže

Návrh dostavěného křídla stávající školní budovy

Foto: MH Architects

Hala původní stavby

Druhá budova s multifunkčním sálem má tvar kvádru rozděleného na boxy, z nichž každý má svou vlastní funkci. Vše doplňuje zeleň a interaktivní plochy.

Foto: Archiv soutěže

Návrh počítá s rozdělením podlouhlého kvádrovitého objemu nové budovy do boxů.

Foto: MH Architects

Interiér nové stavby

Porota na návrhu ocenila především jednoduchost. Líbilo se jí provedení nového křídla pro starou budovu, které přirozeně dotváří prostor školního dvora a také úpravy v interiéru školy.

Porota rovněž ocenila rozčlenění nové stavby na boxy, které tak odpovídalo atmosféře okolní vilové čtvrti.

Hřiště na střeše

S nevšedním nápadem přišel do soutěže dánský tým architektů z kodaňského studia MAS architects. Jeho hlavním rysem je doplnění původní budovy školy dalším samostatným objektem, jenž by s ní byl propojen jen krytými chodbami.

Tato nová budova by měla svůj vlastní vstup ústící ovšem nikoli do ulice Trojská, ale na severní stranu, do ulice Nad Kazankou.

Foto: Archiv soutěže

Pohled na celek ze severní strany, tj. z ulice Nad Kazankou

Foto: Archiv soutěže

Vstup základní školy architekti přesunuli do ulice Nad Kazankou.

Foto: Archiv soutěže

Interiér vstupu do základní školy.

Nápadité je u tohoto návrhu zejména umístění školního hřiště na střechu této nové budovy. Sportující studenti by tak měli k dispozici velkou plochu a na ní opět soukromí.

Zajímavostí druhé budovy je především její tvar zdánlivě kopírující svažitý terén v severní části vyčleněného pozemku.

Foto: Archiv soutěže

Nová budova se tváří, že kopíruje terén pozemku.

Foto: Archiv soutěže

Interiér nové budovy

Porota u návrhu ocenila zejména jeho komplexnost a přesvědčivost. Líbilo se jí mimo jiné právě propojení budovy základní školy (s hřištěm na střeše) s původní stavbou pomocí komunikačního krčku v podobě zastřešených chodeb chránících tak severní fasádu budovy, která je problematická.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Reklama

Související články

Ve Finsku vyrostla knihovna budoucnosti

10. 12. 2018, 13:45

Své největší a nejnovější knihovny se v minulém týdnu, u příležitosti oslav stého výročí samostatnosti země, dočkalo Finsko. Obrovská budova vyrostla v centru...

Výběr článků