Hlavní obsah

Kutnohorská vila Aloise Horáčka je jednou z prvních staveb středních vrstev v Česku

8. 7. 2020, 12:26
Novinky, Text: Rostislav Švácha, editace: tnk

Ředitel školy v Kutné Hoře Alois Horáček sice patřil ke střední vrstvě, ale vzmohl se na elegantní vilu. Ta měla pokrokové secesní prvky. V celkovém pojetí ale stále převažovala „česká” novorenesance, nejvíc viditelná ve stupňovitých štítech a v obloučkovém cimbuří nárožní věže.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Středočeského kraje

Vila s adresou: Jánské náměstí čp. 521, Kutná Hora

Článek

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století přestává být stavba vily výsadou bohatých podnikatelů. Mohli si ji už dovolit i lidé ze středních vrstev české společnosti.

V Kutné Hoře si tak vilu pořizuje i ředitel obecné školy v Komenského ulici Alois Horáček. Stavebníkův pokus prosadit na malém městě nový styl secese nebo moderny se setkával s mnoha překážkami, které bránily výstavbě novátorské vily.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Středočeského kraje

Dobový snímek dokládá původní podobu vily.

Alois Horáček nepochybně patřil k váženým osobnostem Kutné Hory, a to nejen jako učitel a ředitel, ale i jako topograf Kutnohorska, mineralog, průkopník těsnopisu, a především jako dlouholetý starosta místního Sokola.

Vystavoval na odiv svoje vlastenectví. Touha šířit všude ve svém okolí osvětu a lásku k domovině, pro vzdělance Horáčkovy generace obzvlášť charakteristickou, se v případě kutnohorského učitele spojovala s jiným rysem tehdejší vzdělanecké elity, s pokrokářstvím.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Středočeského kraje

Z vily jsou krásné výhledy do okolí.

Pásy průčelí pod hlavními římsami i jiná místa na vnějších stěnách Horáčkova domu chtěl architekt Bohuslav Moravec vyzdobit hodně bohatou rostlinnou ornamentikou v novém secesním duchu.

Rada města Kutné Hory ale Horáčkovy sympatie k moderně nesdílela. Vyjádřila se, že Moravcův projekt „nehodí se pro poměry kutnohorské“, a nakonec mu doporučila, ať svůj nový dům postaví „v české renesanci“. Horáček a jeho architekt Moravec tomu po odporu vyšli vstříc částečným omezením rostlinné ornamentiky.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Středočeského kraje

Za pozornost stojí elegantní dekorace.

Obě patra Horáčkovy vily mají stejný dvoutraktový půdorys se čtyřmi pokoji a kuchyní, ze které se vstupovalo do spíže, vanové koupelny a do pokojíku služky. Patra propojuje dvouramenné schodiště zčásti vložené do nárožní věže.

Obytný komfort domu umocňovala malá zahrada s architektonicky ztvárněnou ohradní zdí. Po různých peripetiích od čtyřicátých do osmdesátých let dvacátého století získali vilu v restituci potomci Aloise Horáčka a za pomoci města ji vzorně zrestaurovali.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků