Hlavní obsah

Zkontrolujte komín, termín už hoří

30. 9. 2021, 8:06
Právo, Karolina Černá

Tento měsíc je poslední šance na kontrolu a čištění komína, pokud jste mu letos ještě nevěnovali žádnou pozornost. V říjnu začíná topná sezona a sehnat kominíka bude čím dál obtížnější.

Foto: Schiedel

S krbovým modulem Kingfire je pro odvod spalin zároveň dodáván svislý kouřovod s funkcí komína s větrací šachtou, který zajistí v jednom tělese odvod spalin od krbové vložky a přívod externího vzduchu pro spalování.

Článek

Nízké teploty i lockdown během zimy mohly za to, že lidé trávili v porovnání s předchozími topnými sezonami více času doma. Otopné soustavy tak byly v mnoha domácnostech vytíženější než dosud, což znamená větší nároky na jejich obsluhu a péči. Té se ale spoustě komínů nedostalo.

„Podle statistiky hasičů došlo během topné sezony od října 2020 do konce března 2021 ke zvýšení počtu požárů od komínů na 1116. To je o 166 požárů více než v minulé topné sezoně a jde o největší nárůst za posledních šest let,“ potvrzuje Petr Dušek, mluvčí Společenství kominíků ČR.

Pravidelné kontroly lidé odložili v souvislosti s protipandemickými opatřeními nebo z obavy, že se nakazí koronavirem. A v létě si na komín vzpomene málokdo, i když je to ideální doba pro jeho údržbu.

Ručení vlastníka stavby

Za funkční a bezpečnou spalinovou cestu je podle zákona odpovědný každý majitel nemovitosti. Musí mít vypracovanou písemnou zprávu o provedení čištění/kontroly od kominíka. Odborníci doporučují vymetat komín třikrát do roka a jednou za rok ho stavebně zkontrolovat.

„Topí-li majitelé nemovitostí tuhými palivy, mohou čistit komíny svépomocí. Je dobré si o dnu údržby vést záznamy. Když topí plynem, údržbu musí vždy provádět odborně způsobilá osoba. V jakémkoliv případě ale musí jednou do roka vidět spalinové cesty kominík,“ uvádí Josef Pechlát, jednatel firmy Kominictví Pechlát. Vlastníkům nemovitostí, kteří opomenou jednou ročně pozvat kominíka, hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč.

Vytápět dům plynovým kotlem se vyplatí

Jak na to

V případě, že se při šetření požáru komína prokáže závada i přes platnou zprávu o kontrole spalinové cesty, odpovědnost nese kominík, který ji prováděl.

Nepoužívané komíny se kontrolovat nemusejí. Mají být však jasně označené jako nefunkční a musí být chráněné před deštěm.

Kontrola, čištění, revize
U zařízení na pevná paliva s výkonem do 50 kW se spalinové cesty čistí 2x ročně při sezonním provozu (v součtu max. 6 měsíců v kalendářním roce) a 3x za rok při celoročním chodu. U zařízení nad 50 kW se čištění i kontrola provádějí 2x ročně.
Kontrola aspoň jednou ročně platí pro připojené spotřebiče pevného, kapalného či plynného paliva.
Kontroly a čištění se netýkají vytápění výhradně elektřinou, solární a termální energií.
Revize se provádí např. před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin u používané spalinové cesty atd.

Ohrožené pojistné plnění

Jestliže majitel stavby, jež byla zachvácena požárem od komínu, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu od kominíka s oprávněním, může se s pojistným plněným v plném rozsahu rozloučit.

„Dojde-li k požáru od komínu, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, eventuálně jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu, to jest pronajímatel,“ vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Univerzální pojistný komín

Ačkoli topíme elektrokotlem, pomocí tepelného čerpadla, využíváme dálkové teplo, při dlouhodobějších výpadcích elektřiny/plynu oceníme kromě hlavního zdroje vytápění ještě záložní. Mnoho majitelů rodinných domů sází na kamna či krb na pevná paliva, které opatří pojistným komínem.

„Kouzlo tohoto řešení spočívá v tom, že v první fázi ani nemusíte hned instalovat doplňkový spotřebič paliv a připojíte ho až v době, kdy je to nezbytně nutné. Na druhou stranu určitě bych doporučil po vybudování systému pro odvod spalin s nákupem kamen příliš neotálet,“ říká Libor Seidl, expert na komínové systémy.

Topíte správně? Kamnář radí, jak se ohřát bezpečně a ekologicky

Domácí

Na pojistný komín je nejlepší myslet už při výstavbě domu, volbu a návrh svěříme odborníkovi. Pojistné komíny, které zrovna nejsou v provozu, označíme cedulkou s nápisem Mimo provoz. Před jejich uvedením do chodu ovšem zavoláme kominíka na čištění a běžnou kontrolu spalinové cesty.

Anketa

Necháte si zkontrolovat komín?
Už máme revizi hotovou.
24,6 %
Ano, necháme.
18,1 %
Nevím, možná.
2,3 %
Spíše ne.
3 %
Ne, není to potřeba.
52 %
Celkem hlasovalo 2341 čtenářů.

Vyberte specialistu

Odborníka na kontrolu a čištění spalinových cest včetně revizních techniků naleznete v seznamu Společenstva kominíků ČR.

K ověření, zda je subjekt držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (tzn.: smí provádět čištění a kontrolu spalinové cesty) slouží Registr živnostenského podnikání.

Databázi revizních techniků spalinových cest spravuje Ministerstvo vnitra ČR a konkrétního technika si lze ověřit na webu Hasičského záchranného sboru ČR.

Reklama

Související články

Komín pro pasivní domy má svá specifika

30. 7. 2020, 9:28

Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho by...

Výběr článků