Park byl založen dne 26. 2. 1917 jako Mount McKinley National Park. V roce 1976 byl prohlášen za mezinárodní biosférickou rezervaci. Samostatný Denali National Monument byl vyhlášen prezidentem Jimmym Carterem v prosinci 1978. Mount McKinley National Park a Denali National Monument byly spojeny a ustanoveny jako Denali National Park and Preserve v prosinci 1980.

NP Denali

NP Denali

FOTO: Michal Kužel

Současnost

V parku se nachází přes 180 kulturně zajímavých míst, které přiblíží historii Denali. Každým rokem sem zavítá přes 400 000 návštěvníků. Čas tráví pozorováním divočiny nebo více či méně obtížnými turistickými výšlapy.

Do parku vede jeden silniční vstup – podél Alaska Highway 3, přibližně 380 kilometrů severně od Anchorage, 190 kilometrů od Fairbanks a 20 kilometrů jižně od Healy (nejbližší celoročně obývaná osada).

Státní železnice Aljašky spojuje Anchorage s Fairbanks a prochází přímo oblastí vstupu do parku. V obou městech jsou též letiště, odkud lze dál do parku pokračovat autem, autobusem či vlakem.

Silnice Denali Park Road je pro soukromá vozidla přístupná v délce asi 24 kilometrů až po most Savage River Bridge. Při cestách hlouběji do parku je nutné použít kyvadlovou dopravu či organizované autobusové vyjížďky.

Též cyklistům je vjezd povolen. V parku najdeme celkem šest příležitostí ke kempování: Riley Creek (celoročně), Savage River, Sanctuary River, Teklanika River, Igloo Creek, Wonder Lake. Ubytovat se je možno v osadách Healy a Cantwell.

NP Denali

NP Denali

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Podnebí

Počasí je velmi těžko předvídatelné. Kdykoli během roku může napadnout sníh. Průměrné letní teploty se pohybují mezi 2 - 20˚ C, zimní měsíce (konec října – konec března) mohou být extrémně chladné, rtuť teploměru může klesnout až k – 40˚ C. Nejdeštivějším obdobím bývá červen až srpen. Dlouhé zimy jsou následovány krátkým obdobím vegetace. Krátké, obvykle chladné a vlhké léto většina savců a ostatních živočichů tráví přípravou na zimu a výchovou mláďat.

NP Denali

NP Denali

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Fauna

Park je domovem mnoha aljašských ptáků i savců. Zahlédnout lze medvěda grizzlyho či medvěda černého, stáda polárních sobů karibu, ovce aljašské, pasoucí se losy, vlka šedého a mnoho dalších. Menší zvěř tu zastupují svišti, veverky, bobři, pišťuchy a zajíci. Přeje-li návštěvníkům štěstí, lze spatřit i plaché druhy – lišky, kuny, rysy či rosomáky.

Ptačí populace je velice rozmanitá, od pozdního jara a během léta zde přebývá mnoho druhů tažných ptáků. Mezi ptačí predátory patří různé druhy sov, jestřábi, sokoli a hojně rozšířený orel bělohlavý. Ve vodách parku žije 10 druhů ryb, včetně pstruhů, lososů a lipanů sibiřských. Vzhledem k tomu, že do mnoha řek a jezer stéká voda z ledovců, je rybí metabolismus zpomalován, a ryby tak nedorůstají do běžných velikostí.

NP Denali

NP Denali

FOTO: Michal Kužel

Flora

Celým parkem prochází pohoří Alaska Range, které je velmi zajímavým ekosystémem. Lesnatých území v parku není mnoho a většina dřevin zde ani nedorůstá plné velikosti.

Podstatnou část parku tvoří rozlehlá tundra, kde tekoucí vody napomáhají tání zmrzlé půdy. Jsou zastoupeny i různé vegetativní zóny. V nižších polohách najdeme nízko položené křoviny a bažiny, jedlovo-topolové lesy, výše pak jedlovo-listnaté porosty, vlhkou tundru a v nejvyšších polohách pak vysokohorskou tundru.

Zdejší divočina je domovem více jak 1 500 druhů cévnatých rostlin, mechů a lišejníků, které tvoří základ ekosystému parku. Tundra je porostlá mechy, kapradinami, travinami a houbovitými plísněmi. V parku roste přes 450 druhů květin, které rozkvétají během léta. Rozkvetlá údolí jsou nádherná, a proto jsou častým námětem pro pohlednice a umělecká díla.

NP Denali

NP Denali

FOTO: Michal Kužel

Autor: Irena Reiterová - America Tours