„S nápadem zvýšit Vysokou pec č. 1 přišel dvorní architekt DOV Josef Pleskot. Stávající výška pece je nyní 63,6 metru, nově se bude vrchol věže tyčit ve výšce 77,7 metru. Vestavěná více než dvacetimetrová prosklená válcová nástavba bude vyhlídkovou věží s multifunkčními prostory,“ sdělila Kijonková.

„Projekt propojuje v úrovni 55 metrů prezentační prostor jako součást naučné stezky po peci, v úrovni 62 metrů kavárnu, v úrovni 66 metrů klub a ve výšce 71 metrů střešní vyhlídkovou terasu,“ představil celý projekt Rodan Broskevič, člen předsednictva sdružení DOV.

Z vyhlídky budou vidět i Beskydy

Největším lákadlem pro návštěvníky technické památky bude podle Broskeviče samotný vrchol věže. „Střešní vyhlídková terasa umožní lidem shlédnout na Vítkovice, Ostravu, ale i vzdálené okolí s podmanivým horizontem Beskyd. Terasa bude navíc vybavena dalekohledy,“ dodal Broskevič.

Hlavní prezentační prostor, který se stane součástí prohlídkové trasy, bude turistům představovat podrobnosti ze života celého tehdejšího vysokopecního závodu. V kavárně si pak mohou dát lidé jednoduché občerstvení.

Klub bude sloužit zejména k pořádání diskusních fór, přednášek, kdy realizátorem bude žadatel o dotaci, tedy sdružení DOV. Klubové prostory budou využity i pro interaktivní vzdělávání žáků.

Ředitel DOV Petr Koudela upřesnil, nakolik s financováním projektu pomohla Evropská unie. „Celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 60 miliónů korun. Z toho 85 procent nákladů uhradí evropská dotace. Zbývající částku zaplatí zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice,“ osvětlil Koudela.