Na kopci svatého Martina se rozprostírá stejnojmenné benediktinské opatství. Když máte štěstí na počasí a dorazíte sem za slunečného dne, bílé stavby vyloženě září. Klášterní komplex s vyčnívající věží je vidět na kilometry daleko, čímž dominuje zdejší krajině.

Klášter při cestě kolem Pannonhalmy opravdu nepřehlédnete.

Klášter při cestě kolem Pannonhalmy opravdu nepřehlédnete.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Klášterní komplex byl v roce 1996, kdy slavil výročí 1000 let od založení, zapsán na seznam UNESCO. V tomtéž roce ho navíc navštívil také papež Jan Pavel II. O čtyři roky později uvítala Pannonhalma také dalajlámu.

Na planetě knih

Mniši žijící v opatství obhospodařují zdejší vinice. Funguje tady také prestižní internátní gymnázium. Klášterní areál, na kterém je díky několika přestavbám patrných hned několik architektonických slohů, je proslulý také díky své knihovně.

Stavby prošly několika přestavbami a rekonstrukcemi.

Stavby prošly několika přestavbami a rekonstrukcemi.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

V té je několik set tisíc knih a důležitých historických listin. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších církevních sbírek v Evropě. Celkově patří knihovna k největším na světě.

„Procházejte se tu v tichosti,“ vyzývá nás průvodce ještě dříve, než nás pustí dovnitř. Ani by to nemusel říkat, protože člověk tady na chvíli tak či tak oněmí úžasem.

Gigantická knihovna v klášterním areálu

Gigantická knihovna v klášterním areálu

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

Ke stropu vzhlížíme skoro jako k nebi – tak vysoko je. Připadám si jako mravenec. Všichni se tu ukázněně procházíme úplně mlčky. Zdi lemují v přízemí i v patře vysoké regály narvané knihami. Stojí tu také vitríny s významnými dokumenty.

Vůbec v celém klášterním komplexu je ničím nerušený klid. Majestátní budovy motivují k rozjímání a zasazené do bujné přírody působí snad až harmonicky.