Pro děti bude v ostravské zoologické zahradě připraven večer plný zážitků – malování na obličej, nasvícená zahrada, zastavení u dotykových stolků s nejrůznějšími přírodninami nebo setkání s živými zvířaty, která si děti budou moci i pohladit. Akce začíná v 18:30 hod. v amfiteátru zoo.

Na realizaci Noci snů se nemalou měrou podílí i skupina dobrovolných spolupracovníků zoo, kteří při akci takového rozsahu ochotně a nezištně pomáhají.

Myšlenka uspořádat pro děti s postižením nebo chronickým onemocněním večer s prožitky, o které často ve svém životě přicházejí, se zrodila v roce 1996 v Zoo Rotterdam, která poprvé uspořádala Noc snů pro děti z onkologické kliniky.

Postupně se tato akce rozšířila do celé Evropy i do zámoří, v roce 2004 se poprvé uskutečnila i v ČR v Zoo Děčín. Ostravská zoologická zahrada uspořádala první Noc snů v roce 2007.