Hlavní obsah
Vila s adresou: Karlovy Vary, Krále Jiřího 2, čp. 1000 Foto: Jiří Podrazil

Karlovarská vila Chopin okouzluje množstvím věží, balkónů, lodžií a teras

Na vile Schäffler – Chopin se poprvé v Karlových Varech znovu objevilo užití dekorativní hrázděné plochy s přiznaným trámovím, které jako by naznačovalo budoucí směr vývoje architektury. Členitá vila patří mezi nejzajímavější stavby v Karlových Varech.

Vila s adresou: Karlovy Vary, Krále Jiřího 2, čp. 1000 Foto: Jiří Podrazil
Karlovarská vila Chopin okouzluje množstvím věží, balkónů, lodžií a teras

Stavebník Ludwig Schäffler působil jako starosta města Karlovy Vary. Zpracováním projektu vily Schäffler byli pověřeni vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.

Objekt vily je vybudován na nepravidelném, zhruba obdélném půdorysu, je dvoupatrový se suterénem a zvýšeným přízemím. Stavbu krášlí řada výstupků, arkýřů, věží, balkónů, lodžií a teras.

Suterén je zmohutněn kyklopským zdivem z nepravidelných velkých kamenů. Fasáda je architektonicky členěna jednotlivými římsami a hrázděním štítů.

Stavba má řadu balkonů, lodžií a teras.

Foto: Jiří Podrazil

Vstup do budovy je umístěn ze strany Sadové třídy ve východní straně stavby, která má v tomto směru dvojitou lodžii s řadou oblouků. Na nároží je nasazen arkýř. Nejdominantnější je ale jižní strana stavby, kde je do hmoty objektu umístěna velká okrouhlá věž s osmibokým nástavcem, zastřešená osmibokou jehlancovou střechou.

Za vstupním prostorem se vchází na schodiště, vedle kterého byla umístěna původní hygienická zařízení. Na schodiště navazuje hala – předpokoj a průběžná chodba s jednotlivými pokoji. Vedle lunetových kleneb s vykrojenými trojúhelnými zářezy (lunetami) jsou zde uplatněny i klenby žebrové na nosných prvcích ve formě hlavic, barokizujícího výklenku ve zdi s mušlemi aj.

Vila na dobové pohlednici z Karlových Varů.

Foto: Jiří Podrazil

Z původní stavby se v interiéru částečně dochovaly některé umělecko-řemeslné prvky a architektonické detaily. Jde hlavně o historizující výplňové vstupní dveře s kovanými mřížemi, skleněné vitráže oken ve vstupní chodbě, lítací dveře a dekorované stropy.

Před vilou se zachovalo kované oplocení s pilířky, u schodiště do zahrady se vzácně uchovaným štítkem s názvem objektu.

Vilu dekorují hrázděné štíty i architektonicky zajímavě řešený komín.

Foto: Jiří Podrazil

Vzhledem k tvůrcům stavebních plánů a celkové kreaci použitých stylů architektury patří Vila Chopin k nejpůvabnějším a nejpozoruhodnějším stavbám karlovarského Westendu.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků