Představenstvo České komory architektů si nového předsedu zvolilo na svém prvním zasedání po valné hromadě koncem dubna.

Prvním místopředsedou se stal Petr Velička, druhým místopředsedou Milan Svoboda. Komora pod jejich vedením nadále ponese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v Česku.

Komora chce pokračovat ve vyhlašování České ceny za architekturu

Komora bude současně i nadále připomínkovat právní předpisy důležité pro výkon profese. Stěžejní je přitom běžící proces právní úpravy veřejného stavebního práva.

Chce také pokračovat v pořádání prestižní soutěžní přehlídky české architektury s názvem Česká cena za architekturu. Organizovat bude také přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

Osmašedesátiletý architekt Jan Kasl se členem představenstva ČKA stal zhruba před rokem. Věnuje se také vlastní architektonické praxi. V minulosti byl aktivní v politice a působil jako primátor hlavního města Prahy.