Vila byla postavena na začátku dvacátého století na žádost opavského profesora Jana Svobody podle projektu Prokopa Šupicha. Jeho otec Josef založil stavební firmu, kterou po něm syn později převzal a úspěšně vedl.

Vila je složena z jednoduchých prolínajících se objemů. Na východní straně vystupuje z fasády ve štuku jemně dekorovaný výstupek, na jižní straně věž zakončená jehlancovou střechou.

Štít stavby zdobí iniciály původního vlastníka.

Štít stavby zdobí iniciály původního vlastníka.

FOTO: Jiří Podrazil

Fasáda působí střízlivě, celkově je podoba ještě poznamenána vlivem pozdního historismu. V přízemí je vila zdobena především pásovými kvádry, v patře zase barevně odlišenými prvky ve svrchní vrstvě omítky, prozrazujícími snahu o modernější secesní styl.

Jinak se veškerá zdobnost uplatňuje hlavně na dekoraci oken. V přízemí jsou zvýrazněna jen jednoduchými, nahoře zaoblenými dekoračními pásy, po stranách a dole rovnými římsami.

Rozměry místností se v různých patrech opakují.

Rozměry místností se v různých patrech opakují.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily kraje Vysočina

Pod střední částí rovných nadokenních říms v patře najdeme jak geometrické prvky, tak i dekorativní plastické tváře. Po jejich stranách jsou obvykle plastické rostlinné motivy. Uprostřed štítu čelního výklenku je okno zakončeno půlkruhovým zaklenutím.

Vstup do vily je v zadní části domu. V přízemí byl jeden a v prvním patře dva samostatné byty. Z provozní chodby býval v zadní části vily také umožněn vstup do zahrady. Vila Jana Svobody byla později využívána jako Dům dětí a mládeže.