Dům stojí na skalním výběžku a shlíží do zátoky Peach Tree Bay s přístavem. Postaven byl v meziválečném období jako spíše běžný dům. Po celá desetiletí pak byl nejrůznějším způsobem upravován a přistavován tak, až z jeho původní podoby zbylo na první pohled jen málo.

Zatímco spodní část, snížené přízemí, má zdi z pískovce, vrchní část, přízemí je cihlové.

Zatímco spodní část, snížené přízemí, má zdi z pískovce, vrchní část, přízemí, je cihlová.

FOTO: Katherine Lu

Kuchyň, stejně jako obývací pokoj, je možné propojit s terasou díky posuvným proskleným oknům.

Kuchyň, stejně jako obývací pokoj, je možné propojit s terasou díky posuvným proskleným oknům.

FOTO: Katherine Lu

Obývací pokoj je navázán na kuchyň.

Obývací pokoj je navázán na kuchyň.

FOTO: Katherine Lu

Architekti dostali za úkol jej upravit a především zmodernizovat. Projekt dostal německy znějící jméno – Gitarren Haus (Dům kytar).

Kuchyň je řešena lineárně, doplňuje ji ostrůvek sloužící jako snídaňový bar.

Kuchyň je řešena lineárně, doplňuje ji ostrůvek sloužící jako snídaňový bar.

FOTO: Katherine Lu

Obývací pokoj je vložen mezi kuchyňa jídelnu na jedné straně a chodbu vedoucí ke schodišti do spodního přízemí.

Obývací pokoj je vložen mezi kuchyň a jídelnu na jedné straně a chodbu vedoucí ke schodišti do spodního přízemí.

FOTO: Katherine Lu

Proměnou některých částí a propojením jiných se jim podařilo „oprášit” původního ducha stavby a zároveň například „najít” místo pro čtvrtý pokoj. Z původně třípokojového domu je tak nyní čtyřpokojový. Ložnice majitelů je navíc propojena s vlastní koupelnou a šatnou.

Jídelna je s obývacím pokojem propojena průchodem, který nahradil původní dveře.

Jídelna je s obývacím pokojem propojena průchodem, který nahradil původní dveře.

FOTO: Katherine Lu

Střecha je nově perforovaná několika světlíky, které přivádějí světlo do centrálních částí domu.

Střecha je nově perforovaná několika světlíky, které přivádějí světlo do centrálních částí domu.

FOTO: Katherine Lu

Zároveň interiér stavby hezky prokoukl díky otevření střechy a jejímu „perforování” několika hlubokými světlíky.

Jedním z původních rysů meziválečného domu jsou oblé rohy zdí ohraničujících společenský prostor.

Jedním z původních rysů meziválečného domu jsou oblé rohy zdí ohraničujících společenský prostor.

FOTO: Katherine Lu

Štuky na stropech a podlahy z probarveného evropského dubu dávají tušit, jakou atmosféru měl původní dům.

Štuky na stropech a podlahy z probarveného evropského dubu dávají tušit, jakou atmosféru měl původní dům.

FOTO: Katherine Lu

Dům je rozdělen do dvou výškových úrovní – přízemí a sníženého přízemí. Přízemí je organizováno jako hlavní část domu. Právě zde jsou uloženy všechny čtyři soukromé pokoje, ale také obývací pokoj nově propojený s jídelnou a kuchyní. Jídelna je přitom stále stranou hlavního společenského prostoru, je s ním však mnohem více provázaná.

Velká kuchyň společně s obývákem se pak těší nejhezčímu výhledu z domu a díky velkým posuvným skleněným dveřím lze z nich vycházet na obnovenou terasu.

Ložnice majitelů je nově doplněna vlastní koupelnou.

Ložnice majitelů je nově doplněna vlastní koupelnou.

FOTO: Katherine Lu

Chodba se schody vedoucími do spodního přízemí. (Dveře na terasu zakrývají pokračování směrem doprava a dolů).

Chodba se schody vedoucími do spodního přízemí. (Dveře na terasu zakrývají pokračování směrem doprava a dolů.)

FOTO: Katherine Lu

Ta je na střeše sníženého přízemí, které tvoří především jeden velký prostor, v němž jsou mj. vystaveny kytary majitelů a kde je i pracovna. I odtud je nádherný výhled a celá místnost působí velice svěžím a vzdušným dojmem, jak se doslova koupe v záplavě denního světla.

Snížené přízemí slouží jako další společenská místnost a v neposlední řadě také jako místo pro výstavu kytar.

Snížené přízemí slouží jako další společenská místnost a v neposlední řadě také jako místo pro výstavu kytar.

FOTO: Katherine Lu

Uspořádání spodního přízemí: 1 společenský prostor s kytarami, 2 studovna, 3 sprcha, 4 sklep.

Uspořádání spodního přízemí: 1 společenský prostor s kytarami, 2 studovna, 3 sprcha, 4 sklep

FOTO: Bijl Architecture (3x)

Uspořádání přízemí: 1 foyer, 2 chodba, 3+4 obývací pokoj, 5 jídelna, 6 kuchyň, 7 terasa, 8 prádelna, 9 koupelna, 10 hlavní ložnice, 11 koupelna, 12 šatna, 13 pokoje, 14 dvorek.

Uspořádání přízemí: 1 foyer, 2 chodba, 3+4 obývací pokoj, 5 jídelna, 6 kuchyň, 7 terasa, 8 prádelna, 9 koupelna, 10 hlavní ložnice, 11 koupelna, 12 šatna, 13 pokoje, 14 dvorek

Situace na pozemku, plán střechy

Situace na pozemku, plán střechy