Villiers sur Marne najdete na východním předměstí Paříže. Ve skutečnosti je součástí tzv. Velké Paříže. A právě v její čtvrti Balcon sur Paris vyroste 54 metrů vysoká budova, která ale bude na rozdíl od své předchůdkyně v Miláně i na rozdíl od projektu celého lesnatého města v Číně postavena ze dřeva. Její jméno zní Forêt Blanche (česky Bílý les).

Dle současného plánu má na fasádě stavby nalézt své místo na 2000 stromů, keřů a rostlin, což je přibližně stejné množství rostlinstva, jaké by se vešlo na plochu jednoho hektaru. Jak poznamenává autor, hektar takto vytvořeného lesa je ve skutečnosti desetinásobkem toho, jakou plochu dům bude zabírat.

Předpokládaný vzhled 54metrové budovy Forêt Blanche, která bude celá ze dřeva.

Předpokládaný vzhled 54metrové budovy Forêt Blanche, která bude celá ze dřeva.

Podobně jako v Miláně, také francouzská dřevostavba je navržena jako multifunkční objekt. V horních podlažích budou byty, pod nimi kanceláře a v nejnižší části obchody a služby.

Fasády budou výrazně členité, protože na ně budou „zavěšeny” balkóny a terasy sloužící jako kapsy pro pěstování veškeré zeleně. Uspořádány jsou ovšem tak, aby východní a západní stěna umožňovala pokud možno průchod slunečního světla a čerstvého vzduchu napříč domem.

Navíc si tak budou moci obyvatelé domu užívat i nádherných výhledů směrem k centrální části Paříže. (Díky tomu, že je francouzská metropole v téměř ideální rovině, uvidí obyvatelé domu ze svých oken i Eiffelovu věž.)

Celkový pohled na budoucí vzhled uvažované části města začleněné do existující zástavby. (V pozadí je Eiffelova věž.)

Celkový pohled na budoucí vzhled uvažované části města začleněné do existující zástavby. (V pozadí je Eiffelova věž.)

V bezprostředním okolí Bílého lesa vyroste ještě dalších 12 domů navržených dalšími architekty a studii. Proměnit se tak má celá část města zvaná Balcon sur Paris.

Nová výstavba v této části města, jejímž investorem je společnost Compagnie de Phalsbourg, je pak součástí mnohem většího projektu. Jeho cílem je rozvoj tzv. Velké Paříže a zahrnuje projekty na celkem 51 lokalitách pod taktovkami mezinárodně známých a uznávaných architektů.

Navrhovaný budoucí vzhled nově rozvíjené čtvrti Villiers sur Marne.

Navrhovaný budoucí vzhled nově rozvíjené čtvrti Villiers sur Marne.