Účast přihlášených projektů byla opravdu veliká, důvodem je fakt, že se do soutěže mohly přihlásit realizace dokončené na území České republiky v letech 2011 až 2015. Vyhlašovat se tak bude nejlepší stavba posledních let.

Mezi nominovanými projekty je ale převážná část děl dokončena teprve v posledních dvou letech.

Řada ateliérů získala hned dvě nominace

Velké zastoupení mají práce od AP atelieru Josefa Pleskota. V klání je nominována Dolní oblast Vítkovice nebo Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli i Vila v Podolí - Procházkova 3.

Velkou šanci má i ateliér Architekti DRNH. Cenu mohou získat za krytý plavecký bazén v Litomyšli nebo Národní centrum zahradní kultury - Kroměříž.

Jonášovic stodola od atelieru A2F.

Jonášovic stodola od atelieru A2F

FOTO: Archiv České ceny za architekturu

Šanci má i studio Petr Hájek Architekti. To může cenu získat za Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání či Dům Chameleon. Dvě želízka v ohni má i Atelier zahradní a krajinářské architektury. Cenu může získat za obnovu Jiráskových sadů v Litoměřicích či revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně.

Dvě nominace získali i Uhlík architekti, a to za Vilu Frýdava a za Lesní Útulnu. Z hlediska nominací bodoval i ateliér Ivan Kroupa architekti s domem v Roudnici nad Labem a Hemodialyzačním centrem Bulovka B. Braun.

Oranžérie Čerčany od Lennox architekti.

Oranžérie v Čerčanech od Lennox architekti

FOTO: Archiv České ceny za architekturu

Bodovat může i Piazzetta u kaple Sv. Kosmy a Damiána v Emauzích nebo Šatny Wikov od ateliéru IXA.

Makovský & partneři mají v nominacích Liaporbetonové atriové domy a Polyfunkční dům Minská - Brno.

Stavby roku v nominacích nebodovaly

Cena je konkurencí pro klání Stavba roku, které bude letos také vyhlášeno. V této soutěži nejvyšší titul Stavba roku 2016 získává pět staveb ročně. Mezi stavbami přihlášenými do soutěže Česká cena za architekturu bylo i několik budov, které už získaly ocenění Stavba roku.

Oceněný a přihlášený Golf klub Čertovo břemeno se ale mezi nominované nedostal, stejně tak nepostoupil ani rodinný dům LF, dokonce ani Základní škola v Dobřichovicích.

Nevšední Hnízdo navrhl Jan Tyrpekl.

Nevšední Hnízdo navrhl Jan Tyrpekl.

FOTO: Archiv České ceny za architekturu

Mezi nominovanými se ale objevil například bytový dům s tělocvičnou od DaM architekti, který v minulosti získal ocenění Grand Prix za architekturu.

Nejostřeji sledovanou kategorií jsou bezpochyby rodinné domy a objekty sloužící k běžnému bydlení. Mezi přihlášenými nad bytovkami a komplexy převládly rodinné domy.

Klání je cennou inspirací pro všechny, kdo uvažují o pořízení si vlastního bydlení ve spolupráci s architekty.

Kinokavárnu a rekonstrukci foyer kina Varšava v Liberci navrhl Spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci.

Kinokavárnu a rekonstrukci foyer kina Varšava v Liberci navrhl Spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci.

FOTO: Archiv České ceny za architekturu

Mezi stavbami je ale také řada jiných architektonických počinů, nechybí ani design a drobná architektura - nábytek, památníky, kapličky, rozhledny, stezky nebo hnízda v korunách stromů aj. Objevilo se také hodně rekonstrukcí budov škol.

Staveb vzniklých z veřejných prostředků je mezi nominovanými málo

Česká komora architektů registruje zvýšený zájem českých měst o kvalitní architekturu a spolupráci s odborníky na architekturu a urbanismus vítá. Přesto by ale v soutěžní přehlídce ocenila větší zastoupení projektů realizovaných z veřejných prostředků. Do užšího výběru poroty se jich probojovala ani ne polovina z celkového počtu nominovaných děl.

Z třicítky veřejných staveb jen šest z nich vzniklo na základě veřejné architektonické soutěže.

Hlavní cena bude jen jedna

Nejlepší stavbou bude v druhé půlce letošního roku vyhlášena jen jedna architektonická práce, které se tak dostane velké pozornosti.

Kromě hlavní ceny bude ještě udělena Cena za výjimečný počin, kterou uděluje Akademie ČCA ve spolupráci s Grémiem ČCA, složeným ze zástupců České komory architektů. Uděleny budou i mimořádné ceny.