Architekt R. Clauss na samém konci 19. století navrhl stylovou vilovou novostavbu. Hned po schválení projektu se začalo se stavbou pojmenovanou vila Strunz, dnes jde o SPA hotel Smetana.

Třípatrová budova měla vstup původně umístěný v jihovýchodním nároží směrem na třídu Krále Jiřího. Nad vstupem je vysazený válcový věžovitý arkýř s částí se secesní rostlinnou výzdobou, zakončený dřevěným ochozem a zastřešený osmibokou jehlancovou střechou.

Chloubou vily jsou útulné nárožní balkony.

Chloubou vily jsou útulné nárožní balkóny.

FOTO: Jiří Podrazil, publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Ve střední části uliční strany vily je široký výstupek vrcholící štítem s ozdobnými koulemi. Ve výstupku je i arkýř, který je ve spodní části ozdobený secesním dekorem větvoví.

Mezi výstupkem a severním štítem je vysazen lodžiový balkónek. V horní části severní štítové strany nechybí malebné balkóny s dřevěnou konstrukcí.

Snížené přízemí zdobí kyklopské zdivo

Architekt záměrně zmohutnil snížené přízemí masivním kyklopským zdivem připomínajícím přiznané balvany. Ostatní plochy fasády jsou hladké.

Okna jsou jemně rámována. Štít i část podkroví mají přiznané trámoví. Na střeše je pálená krytina – tzv. bobrovky (připomínající svým tvarem ocas bobra), arkýř na jihovýchodním nároží má pálenou krytinu glazovanou v zeleném tónu.

Fasádu vily dekorují rostlinné motivy.

Fasádu vily dekorují rostlinné motivy.

FOTO: Jiří Podrazil, publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Z původní stavby se zachovala řada umělecko-řemeslných prvků a architektonických detailů. Vstupní dveře s ozdobnou kovanou mříží mají stále historizující styl.

Oproti tomu kovářské prvky v architektonických částech, jako je prosklená železná pergola nad společenskou místností, ohrazení anglického dvorku i samotné oplocení pozemku, jsou secesní. Secesní dekor má i vnitřní schodiště s kovaným zábradlím.

V interiéru se zachovaly i lítací dveře haly, vitráže ve společenské hale a schodiště s mramorovými parapety.

Unikátním prvkem je dřevěná konstrukce a obložení stropu původní společenské místnosti v neorenesančním stylu, stejně tak jako většina oken a dveří na balkóny a terasy.