Jetelový dům tak bude přes den sloužit jako místo, kde se děti zabaví, pohrají si, vzdělají se, budou spolu jíst a odpočívat, a to vše v podmínkách, které znají ze svého domova.

To by jim mělo pomoci vytvořit si mezi sebou mnohem pevnější přátelské vazby a navodit pocit vzájemné důvěry.

Přes den bude dům sloužit jako mateřská školka.

Přes den bude dům sloužit jako školka.

Jakmile navečer odejdou děti domů, školka se promění v rodinný dům majitelů a učitelů, kteří v něm budou trvale bydlet.

Prostor určený k výuce malých dětí bude vyhrazen pomocí původní dřevěné konstrukce.

Prostor určený k výuce malých dětí bude vyhrazen pomocí původní dřevěné konstrukce.

O dalších projektech studia MAD můžete číst zde, také zde anebo zde.

Proměna domu začala prozkoumáním možností, které nabízela původní jednopatrová stavba s plochou 105 m2. Architekti zjistili, že stávající dřevostavba se nikterak neliší od okolní zástavby a rozhodli se její dřevěnou kostru využít i pro nový projekt.

Jedním z prvků, které takto zůstanou zachovány, je kostra původní sedlové střechy. Bude pro majitele nenásilnou připomínkou originálního domu. Zároveň vznikl další nový prostor k obydlení a využití.

Architekti ponechali z původního domu pouze jeho dřevěnou kostru, k ní přistavěli novou část a vše zabalili do bílé skořepiny.

Architekti ponechali z původního domu pouze jeho dřevěnou kostru, k ní přistavěli novou část a vše zabalili do bílé skořepiny.

Nová fasáda pak bude původní dřevěnou kostru obalovat ze všech stran jako bělavý kokon. Dřevěná konstrukce jasně vymezí prostor školky, kde se bude odehrávat výuka a další vzdělávací aktivity, přičemž velká okna přivedou do interiéru spoustu slunečního světla vytvářejícího pomocí sloupů a trámů spoustu neustále se měnících stínů provokujících dětskou představivost.

Stavba je zatím pouze v podobě modelů a renderingových obrázků.

Stavba je zatím pouze v podobě modelů a renderových obrázků.

Nové přistavěné části domu budou určeny především k zábavě a odpočinku, o čemž svědčí mj. i klouzačka vystupující v jednom místě z prvního patra domu a vedoucí až na úroveň země.

Na jedné straně z domu vystupuje klouzačka.

Na jedné straně z domu vystupuje klouzačka.

Architekti se zjevným nadšením pro dětské nápady si pochvalují, že dům sloužící zároveň jako školka stojí v bezprostřední blízkosti rýžového pole. Až bude rýže vzrostlá, bude celek působit jako veliká zelená pláň rozkládající se u paty tajemné jeskyně, nebo možná i pevnosti.

I původní střecha domu bude využita a obyvatelná.

I původní střecha domu bude využita a obyvatelná.

Uspořádání domu

Uspořádání domu

Stavba, která bude dokončena v prosinci letošního roku, zabírá na parcele o velikosti 283 m2 plochu 134 m2. Součet jejích podlah pak činí 300 m2.

Fasády i střechu architekti pod vedením svého šéfa Ma Jen-sunga navrhli z měkké střešní krytiny - asfaltového šindele. Záměrně přitom zvolili bílou barvu, protože počítají s tím, že se takto stěny domu stanou ideální plochou pro pokreslení dětskými kresbami. Majitelé tak získají nádhernou kolekci vzpomínek na děti, které jejich školkou projdu.

Základní kámen domu, který bude sloužit zároveň jako mateřská školka.

Základní kámen domu, který bude sloužit zároveň jako mateřská škola.

Na místo, kde do konce roku vyroste jejich mateřská školka, se přišli podívat žáčci, které mají majitelé domu na starosti.

Na místo, kde do konce roku vyroste jejich školka, se přišli podívat žáčci, které mají majitelé domu na starosti.