Tajemstvím principu fungování těchto barev je doplnění jejich směsi o novou složku. Je to speciální prášek obsahující nanočástice fotokatalyzátoru, které po ozáření slunečními paprsky začnou pohlcovat smog a další nečistoty ze vzduchu.

Vývoj takto fungujících barev probíhá již delší dobu. Jedním z jeho klíčových bodů bylo zajistit, aby se částice fotokatalyzátoru za žádných okolností nezačaly z barvy uvolňovat do ovzduší. Řešením se ukázalo být vytvoření nanočástic oxidu titaničitého (TiO2), které se už během výroby navážou na drobounké destičky kaolinitu.

Měření fotodegradační aktivity povrchu cementových bločků

Měření fotodegradační aktivity povrchu cementových bločků

„Velkou výhodou navrženého syntézního postupu je využití cenově dostupných surovin. Vyvinuli jsme tedy postup přípravy kompozitu kaolinit/TiO2, při kterém vznikají nanostrukturované částice TiO2 na povrchu kaolinitu,“ vysvětluje vedoucí tohoto výzkumného směru na VŠB-TUO doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.

Nová vzduch pročišťující přísada do barev má strukturu prášku se zrnitostí od hladké mouky až po hrubozrnnou kuchyňskou sůl. Lze ji míchat jak do fasádních nátěrových hmot, tak do interiérových. Vědci jej rovněž dokázali s úspěchem přidat do stavebních hmot vyrobených na bázi cementových pojiv.

O materiál, který vyvinuli vědci na VŠB-TUO v rámci spolupráce s průmyslovým partnerem Precheza a.s. a s podporou projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“ je velký zájem i v zahraničí a o podmínkách využití se momentálně jedná.