Hlavní obsah

Barvy, které rozzáří zdi a pročistí vzduch

30. 5. 2014, 12:41
Novinky, nes

O tom, že správně zvolené nátěrové hmoty mohou zpříjemnit atmosféru v místnosti nebo podstatně zvednout vzhled určitého domu, není pochyb. Málo se ovšem ví, že mohou ve svém okolí i čistit vzduch. Jejich vývojem se zabývají specialisté z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).

Foto: VŠB-TUO (2x)

Příprava vzorku fotokatalyzátoru pro testování jeho fotodegradačních účinků

Článek

Tajemstvím principu fungování těchto barev je doplnění jejich směsi o novou složku. Je to speciální prášek obsahující nanočástice fotokatalyzátoru, které po ozáření slunečními paprsky začnou pohlcovat smog a další nečistoty ze vzduchu.

Vývoj takto fungujících barev probíhá již delší dobu. Jedním z jeho klíčových bodů bylo zajistit, aby se částice fotokatalyzátoru za žádných okolností nezačaly z barvy uvolňovat do ovzduší. Řešením se ukázalo být vytvoření nanočástic oxidu titaničitého (TiO2), které se už během výroby navážou na drobounké destičky kaolinitu.

Foto: VŠB-TUO

Měření fotodegradační aktivity povrchu cementových bločků

„Velkou výhodou navrženého syntézního postupu je využití cenově dostupných surovin. Vyvinuli jsme tedy postup přípravy kompozitu kaolinit/TiO2, při kterém vznikají nanostrukturované částice TiO2 na povrchu kaolinitu,“ vysvětluje vedoucí tohoto výzkumného směru na VŠB-TUO doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.

Nová vzduch pročišťující přísada do barev má strukturu prášku se zrnitostí od hladké mouky až po hrubozrnnou kuchyňskou sůl. Lze ji míchat jak do fasádních nátěrových hmot, tak do interiérových. Vědci jej rovněž dokázali s úspěchem přidat do stavebních hmot vyrobených na bázi cementových pojiv.

O materiál, který vyvinuli vědci na VŠB-TUO v rámci spolupráce s průmyslovým partnerem Precheza a.s. a s podporou projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“ je velký zájem i v zahraničí a o podmínkách využití se momentálně jedná.

Reklama

Související témata:

Výběr článků