Cena Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury patří v první řadě talentovaným studentům, kteří navrhli změnu vesnických a městských prostředí.

Studenti letos věnovali velkou pozornost hlavně tržištím, která jsou stále oblíbenější. V soutěži jsou uděleny tři vítězné ceny bez udání kategorie a pořadí a sedm ocenění.

Židovské město by mohlo být oživeno

Studenti i pedagogové měli možnost ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo. Obnovu města Boskovice navrhli Veronika Ševčíková a Luděk Šimoník. Židovské čtvrtě po celé Evropě charakterizují podle autorů stejné problémy způsobené historickými okolnostmi a celkovým názorem nežidovských občanů na židovskou kulturu.

Problémy bývalého židovského města v Boskovicích se podle studentů týkají hlavně definice míst. S událostmi 2. světové války byly podle nich ztraceny tradice židovského národa a místa využívaná těmito občany ztratila svou funkci. Studenti proto navrhli nové společenské a veřejné prostory.

Autoři navrhli vytvoření moderního veřejného prostranství.

Autoři navrhli vytvoření moderního veřejného prostranství.

Cena Bohuslava Fuchse je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou a nese název po slavném architektovi Bohuslavu Fuchsovi, který svou tvorbou ovlivnil dějiny české moderní architektury a navrhl v Čechách desítky moderních staveb.

Letos ji získal i Petr Štukheil, který navrhl proměnu městské tržnice v Brně. Projekt tržnice přirovnal k uzavřené bedýnce s ovocem. Jeho návrh tak bedýnku s ovocem opravdu připomíná, plody mají být jednoduché stánky.

Městská tržnice v Brně by mohla získat praktičtější rysy.

Městská tržnice v Brně by mohla získat praktičtější rysy.

Ocenění získal i projekt Nové sídlo v Makovicích od Radky Vilímkové a Martina Kůse. Autoři se zaměřili na problematiku současné vesnice. Pro tu jsou podle návrhu zásadní obyvatelné ulice, které souvisí s regulací parkování.

Cílem autorů bylo zajištění životaschopnosti vesnice po dalších 700 a více let.

Cílem autorů bylo zajištění životaschopnosti vesnice po dalších 700 a více let.

Cenu může získat student FA VUT, který odevzdá a vystaví svou ateliérovou práci za aktuální semestr. Konkurenci měli vítězové velkou, do soutěže bylo přihlášeno víc jak 400 projektů.

Kromě tří osobností posuzovali práce svých spolužáků i laureáti minulého kola soutěže. Cenu pořádá Studentská obec fakulty architektury (SOFA).