Tento objekt, vystavěný na zhruba oválném půdorysu, je možné objevit v tiché rezidenční čtvrti vietnamského města Dong Trieu, na cestě z Hanoje do zátoky Ha Long (někdy zvané Dračí zátoka). Zvedající se zelená střecha a stěny obložené zasmušile šedomodrým kamenem vytvářejí prostředí, které se výrazně odlišuje od svého okolí.

Dvorek je plný zeleně.

Dvorek je plný zeleně.

FOTO: Hiroyuki Oki

Kámen, dřevo, sklo a příroda

Kámen, dřevo, sklo a příroda

FOTO: Hiroyuki Oki

Místnosti stavby se obtáčejí kolem dvorku ve tvaru elipsy, přičemž jeden na druhý navazuje jako články těla housenky. Hlavní trasa domu kopíruje přirozeně obvod dvorku a po vystoupání do horního patra pokračuje pak dál po zelené střeše až na nejvyšší bod domu, který je jeho koncem. Díky neobvyklému tvaru leží všechny místnosti domu prakticky v jedné linii.

Obývací zóna

Obývací zóna

FOTO: Hiroyuki Oki

Pohled z obýváku do jídelny

Pohled z obýváku do jídelny

FOTO: Hiroyuki Oki

Zelená střecha funguje jako zahrada propojující exteriér s interiérem. Přestože to může zvenčí vypadat tak, že obyvatelé domu žijí v uzavření své pevnosti, oni sami si naopak užívají pocitu provázanosti s okolní přírodou a těší se během roku z jejích pravidelných proměn.

Jídelna

Jídelna

FOTO: Hiroyuki Oki

Pocit provázanosti s vnějším světem je v domě přítomný na každém kroku.

Pocit provázanosti s vnějším světem je v domě přítomný na každém kroku.

FOTO: Hiroyuki Oki

Protože jsou zdi domu na mnoha místech zaoblené, bylo třeba deset centimetrů vysoké obklady z kamene skládat s velikou pečlivostí, aby fasáda působila příjemně hladkým dojmem.

Podobně, jako další prvky interiéru, také schodiště je dřevěné.

Podobně jako další prvky interiéru je také schodiště dřevěné.

FOTO: Hiroyuki Oki

Studovna dětí

Studovna dětí

FOTO: Hiroyuki Oki

Autoři se pro kámen v kombinaci se zelenou střechou rozhodli záměrně. K této volbě poznamenávají: „Masivní textura vzbuzuje dojem jeskyně a dotaženo ještě dál, dům pak připomíná primitivní obydlí z doby kamenné.“ V milovnících středověku pak může Kamenný dům vyvolávat i představu středověké pevnosti ukryté kdesi v lesích.

Druhé podlaží

Druhé podlaží

FOTO: Hiroyuki Oki

Zelená střecha je volným pokračováním interiéru domu.

Zelená střecha je volným pokračováním interiéru domu.

FOTO: Hiroyuki Oki

Pohled ze zahrady na zadní fasádu domu.

Pohled ze zahrady na zadní fasádu domu.

FOTO: Hiroyuki Oki