Každá z pětice staveb se bude od ostatních lišit nejen tvarem, ale také účelem a výškou. Nejmenší má mít 146 m, nejvyšší 287 m. Ačkoli obchodní centrum nebude se svými budovami patřit k nejvyšším objektům světa, rozhodně se zařadí mezi ty pozoruhodné.

Vítězný projekt na stavbu nového Světového obchodního centra ve Wen-čou v Číně.

Vítězný projekt na stavbu nového Světového obchodního centra ve Wen-čou v Číně.

FOTO: UNStudio

Kanceláře vlastního obchodního centra mají být umístěny v severní části zastavěné plochy. V nejvyšších patrech budov se počítá se zřízením rezidencí a bytů pro nejbohatší obyvatele. Těm se nabídne výhled do všech stran na celé Wen-čou. Běžnější nájemníci budou ubytováni v jižní části komplexu staveb, kde by měl stát i hotel.

Tzv. oka, neboli místa, kde se rámy budov vzájemně prolínají, budou využita jako zahrady, nebo jako místa pro schůzky.

Tzv. oka, neboli místa, kde se rámy budov vzájemně prolínají, budou využita jako zahrady, nebo jako místa pro schůzky.

FOTO: UNStudio

Podle zadání mají budovy zvýšit ve svých nadzemních prostorách plochu lokality o 500 000 čtverečních metrů. Z toho je určeno 150 tisíc metrů pro obchodní zóny, 160 tisíc pro kanceláře, hotelová zařízení by měla zabrat 50 tisíc metrů čtverečních a zmiňované přepychové rezidence si ukousnou díl o celkové ploše 140 000 m2.

Budovy jsou obklopeny zelenými plochami.

Budovy jsou obklopeny zelenými plochami.

FOTO: UNStudio

Pětice budov vyroste uprostřed zeleně a vody. Každá by měla korespondovat se svým bezprostředním okolím, ovšem ony charakteristické „rámy“ by měly hned na první pohled napovídat o jejich vzájemné sounáležitosti.

Nové obchodní centrum světa má zatím jen podobu modelu.

Nové obchodní centrum světa má zatím jen podobu modelu.

FOTO: UNStudio

Tam, kde se na budovách „rámy” prolínají, vznikají tzv. oka. Jde o prostory, které budou využity ať již jako výškové zahrady, anebo jako místa schůzek zaměstnanců z kanceláří. V každém případě z nich budou uchvacující výhledy na řeku a centrum města. Předpokládá se, že tato oka, stejně jako rámy na budovách, se časem stanou symbolem Wen-čou.