Architekt a vysokoškolský pedagog Jan Štípek se narodil před jednasedmdesáti lety.

Štípek byl prvním předsedou České komory architektů

V roce 1992 se zasloužil o vznik České komory architektů (ČKA). Byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami deset let. Poté byl často i členem představenstva ČKA.

O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí podle Markéty Pražanové z České komory architektů i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát.

Dokončuje se Štípkova stavba v Plzni

Z realizovaných Štípkových staveb stojí za pozornost pavilon československého stavebnictví v Moskvě z roku 1973, jehož byl spoluautorem. Zaujme i rekonstrukce hotelu Union v Praze 4 (s architektem Jeníčkem) nebo hotel Tranzit v blízkosti letiště na Ruzyni z roku 2005.

Letos byla dokončena rekonstrukce Štípkovy nejznámější stavby - administrativní budovy ve Štětkově ulici v Praze, kterou v roce 1976 navrhl pro Průmstav. Podle České komory architektů se také dokončuje podle jeho projektu Ústav umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

Budově Ústavu umění a designu dominují variabilně příčkovatelné haly o velkých rozměrech.

Stavba bude připomínat tovární halu.

Stavba bude připomínat tovární halu.

FOTO: architektonický a projektový ateliér APA, architekt Jan Štípek

Štípek absolvoval Fakultu stavební ČVUT a byl zakládajícím členem Družstva architektů A13. Pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování také učil - do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Architekt získal řadu ocenění - např. titul Osobnost stavebnictví 2011 a letos získal medaili České komory autorizovaných inženýrů a techniků architektů.