Na břehu řeky Svratky nevzkvétá jen rozrazil, jak praví básník, ale i nové obytné čtvrti s atraktivní moderní zástavbou. V jedné z nich, která vyrůstá v klidné poloze u ramene řeky, si vybral parcelu i mladý lékař. Protáhlý rovinatý pozemek s východo-západní orientací zakončuje plánovanou novou zástavbu rodinných domů a částečně zasahuje do ochranného pásma řeky, na severu hraničí s budoucí cestou a na západě s navazující novou výstavbou a obratištěm veřejné komunikace.

Pultová střecha s malým sklonem tvoří nenásilný přechod mezi tradiční a moderní architekturou, kterou charakterizují jednoduché geometrické tvary a velké prosklené plochy.

Pultová střecha s malým sklonem tvoří nenásilný přechod mezi tradiční a moderní architekturou, kterou charakterizují jednoduché geometrické tvary a velké prosklené plochy.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Již první pohled na vzletnou a velkorysou architekturu prozrazuje velkou individualitu architekta i klienta. „Návrh domu poznamenala moje cesta do jižní Kalifornie, kde jsem poznal soudobou moderní mexickou architekturu. Inspirovala mě zejména její barevnost," vysvětluje architekt Jaroslav Černý, autor návrhu domu.

Z ulice má dům uzavřený civilní charakter, kompaktní severní stěnu architekt zvýraznil červeným nátěrem omítky.

Z ulice má dům uzavřený civilní charakter, kompaktní severní stěnu architekt zvýraznil červeným nátěrem omítky.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

„Inspiraci jsem uplatnil i u tohoto zadání na rodinný dům s oddělenou reprezentační obytnou částí a klidovou ložnicovou částí. Klient si přál pokud možno soustředit všechny funkce do přízemí, koncept domu se vyvíjel cestou konzultací při ponechání tvůrčí volnosti."

Půdorys přízemí: 1) závětří 2) zádveří 3) WC 4) hala 5) technická místnost 6) obývací pokoj 7) kuchyň 8) koupelna + WC 9) šatna 10) dětský pokoj 11) ložnice 12) terasa 13) krytá terasa 14) dvorek 15) garáž.

Půdorys přízemí: 1) závětří 2) zádveří 3) WC 4) hala 5) technická místnost 6) obývací pokoj 7) kuchyň 8) koupelna + WC 9) šatna 10) dětský pokoj 11) ložnice 12) terasa 13) krytá terasa 14) dvorek 15) garáž.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Do architektonického řešení se promítají tvar a orientace pozemku ke světovým stranám a fenomén blízkého vodního toku. V dispozici ve tvaru L směřují obytné místnosti do zahrady, zatímco k ulici se dům „obrací zády". Tento koncept architekt navenek vyjádřil zvýrazněnou masivní severní obvodovou stěnou, která odděluje obytnou zónu od ulice, zatímco směrem do zahrady je dům naopak maximálně prosklený.

Kuchyň je zařízena na míru nábytkem z bíle lakovaných MDF desek v provedení s vysokým leskem. Sekundují mu nerezové spotřebiče a doplňky.

Kuchyň je zařízena na míru nábytkem z bíle lakovaných MDF desek v provedení s vysokým leskem. Sekundují mu nerezové spotřebiče a doplňky.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Mírné natočení stavby a zkosení prosklené fasády a výrazný přesah střechy na jihovýchodním nároží nevznikly samoúčelně či z estetických důvodů, jsou motivovány snahou co nejvíce prosvětlit interiér a zároveň jej chránit před přehříváním v letních měsících.

Nad prostorem se volně vznáší galerie, masivní vodorovná deska podporovaná subtilním ocelovým sloupkem. Severní stěna domu se promítá do interiéru červeným nátěrem, v zařízení převažují bílá barva a světlé přírodní tóny.

Nad prostorem se volně vznáší galerie, masivní vodorovná deska podporovaná subtilním ocelovým sloupkem. Severní stěna domu se promítá do interiéru červeným nátěrem, v zařízení převažuje bílá barva a světlé přírodní tóny.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Středobod přízemí tvoří komunikační jádro, v němž se kříží přístup do obou „křídel" - ložnicového i společné obytné části. Ta je dvoupodlažní, v přízemí na sebe navazují v přímé linii kuchyň, jídelna a sezení, nad kuchyní a jídelnou architekt vytvořil otevřenou galerii, kde se nachází pracovna a knihovna.

V celém vnitřním prostoru domu včetně komunikačních zón vládne bělostná čistota, podlahy pokrývá bílá velkoformátová leštěná dlažba, stěny hladké bílé omítky.

V celém vnitřním prostoru domu včetně komunikačních zón vládne bělostná čistota, podlahy pokrývá bílá velkoformátová leštěná dlažba, stěny hladké bílé omítky.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Tato část zděného domu, volně se vznášející v prostoru, opticky přímo propojená jak s přízemím, tak se zahradou a okolní přírodou, přináší nadhled, osvobozující pocit uvolnění i klid a soustředění potřebné k práci či odpočinku. Volné průhledy jsou další z ingrediencí, které společně vyznívají v harmonický celek.

Na galerii v patře bude sídlit knihovna.

Na galerii v patře bude sídlit knihovna.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Na pozadí architektonického ztvárnění, výběru barev a materiálů stojí také snaha o nenásilné začlenění stavby do okolí tak, aby nepůsobila rušivě v okolní zástavbě ani v bezprostředním sousedství s přírodou. Proto architekt zvolil jednoduchý tvar, hladké omítky, gabionové zdivo, zelenou střechu. Terasa položená v úrovni trávníku i v úrovni podlahy obývacího pokoje zajišťuje přímou vazbu exteriéru na interiér zděného domu, kde rovněž převažují jednoduché tvary, kvalitní přírodní materiály a jemné světlé přírodní barevné tóny.

Půdorys patra: 1) schodiště 2) sezení 3) pracovna 4) průhled do přízemí.

Půdorys patra: 1) schodiště 2) sezení 3) pracovna 4) průhled do přízemí.

FOTO: Robert Žákovič, www.mujdum.cz

Autor
Ing. arch. Jaroslav Černý (1943)
Autorizovaný architekt. Vystudoval obor architektura a stavba měst na Vysokém učení technickém v Brně. Odbornou praxi získal v projekčních kancelářích Keramoprojekt a Brnoprojekt v Brně. V r. 1990 založil vlastní architektonickou kancelář Ateliér A 3, v první polovině devadesátých let působil jako pedagog na Fakultě architektury VUT Brno. Mezi významné realizace jeho ateliéru patří rekonstrukce budovy Janáčkovy akademie múzických umění, rekonstrukce Janáčkova divadla, návrh komplexu Astorka, bytové soubory Juliánov, Majdalenky, Holzova a Šemberova v Brně. Nyní dokončuje komplex rodinných domů v Žebětíně.

Jitka Pálková, www.mujdum.cz