V Zelené koupelně se vše točí kolem úspor, zodpovědného využívání omezených zdrojů, vody a ekologického koupelnového designu. Upřednostňuje se používání přírodních a recyklovatelných materiálů, např. mědi, oceli, dřeva, skla a keramiky.

Snadná koupelna zdůrazňuje snadný přístup do koupelny, a to nejen ve vysokém věku. Cílem návrhů je vytvořit pohodlné řešení napříč generacemi, které nabídne uživatelům všech věkových skupin optimální podmínky a pohodlí bez nutnosti slevovat z designových nároků.

Koupelnový interiér se soustředí na myšlenku koupelen odpovídajících věku a je úzce spjat s novou interpretací významu koupelen a velkorysých prostorových řešení.