Modlitebna Církve bratrské vzniká v nově budované lokalitě rodinných domů na okraji Černošic. Architekta Zdeňka Fránka baví zjednodušování podoby stavby až na minimální organickou formu.

Dvoupodlažní stavba vznikající v Černošicích tak má jednoduchou podobu, prostou jakýchkoliv ozdob. Stavba trochu připomíná gigantickou skulpturu usazenou na vodním podstavci.  

Vizualizace modlitebny v noci

FOTO: Fránek architects

Světlo hraje zásadní roli

Prostory modlitebny jsou důmyslně nasvětleny nepřímým světlem. V noci má světlo kopírovat ladné linie stavby.

Vlastní část modlitebny je položena do vodní plochy, a to kvůli obřadům křtu i kvůli působivému odrážení světla z vodní hladiny.

V prvním patře modlitebny se bude nacházet kostel, klubovna pro věřící a prostor s veřejným internetem. Ve druhém patře vznikne galerie, byt kazatele a sklady.

 

Vzhled modlitebny je podřízen funkčnosti

Vzhled modlitebny je podřízen funkčnosti a prostotě, fasáda v barvě holubí šedi, má detaily z betonu, vnitřnímu vybavení dominuje masivní dřevo a ocel.

Vnější fasády mají být vytvořeny ze stěrkové omítky s vroubky. Vlnovitý motiv bude jediným ozvláštněním stavby.


Nosná konstrukce objektu je tvořena kombinovaným systémem, obvodové stěny jsou klasicky zděné s vloženými železobetonovými pilíři, uvnitř objektu jsou navržené ocelové nosné sloupky, které budou určovat ráz interiéru.

Vnitřní dveře v bytě kazatele budou dřevěné, dýhované. V prostorách modlitebny narazíme na atypické dveře do stropu. Ty mají umocňovat monumentalitu stavby a zdůrazňovat jejího spirituálního ducha.

Stavbu navrhlo architektonické studio Fránek architects. Toto studio dokončuje také modlitebnu Sboru církve bratrské v Litomyšli.

Modlitebně v Černošicích mají dominovat žensky oblé linie, kostel v Liomyšli je zase navržen velmi stroze. Obě stavby mají ale obdobné vyznění, za pomoci prosklení či netradičního osvětlení a odlesků světla na vodní hladině vytvářejí dojem "božsky" světlého bodu.