Hlavní obsah
Chybné zálohy jsou problém u mnoha rodin. Foto: Milan Malíček, Právo

Kdy platit faktury za energie a jiné služby

Při vyúčtování energií a dalších služeb spojených s užíváním bytu se každý z nás občas dostane do situace, že vznikne nedoplatek, který je třeba uhradit. Dokdy je zapotřebí fakturu zaplatit a v jakém časovém horizontu je možné ji případně i reklamovat? V některých případech totiž mohou nedoplatky činit i tisíce korun.

Chybné zálohy jsou problém u mnoha rodin. Foto: Milan Malíček, Právo
Kdy platit faktury za energie a jiné služby

Vztahy mezi dodavateli energií a dalších obdobných služeb a jejich zákazníky se zpravidla řídí Občanským zákoníkem. Smlouva o dodávce konkrétní služby je smlouvou spotřebitelskou, de facto kupní smlouvou.

Občanský zákoník ale neupravuje splatnost faktur, tudíž je třeba vycházet z konkrétní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, jež jsou její nedílnou součástí. Většina dodavatelů dává svým klientům na zaplacení faktury minimálně 14 dnů od data vystavení, jako ČEZ, či E. ON. Například Pražská energetika poskytuje lhůtu 17 dnů. Pražská plynárenská ve svých obchodních podmínkách odkazuje na datum splatnosti vyznačené na faktuře, v praxi je však na zaplacení více než 14 dnů.

Je otázkou, zda jde o lhůty dostatečné či nikoli. Problém je třeba vidět jak z hlediska potřeb dané rodiny, která by si samozřejmě přála lhůtu co nejdelší, tak i z pohledu dodavatele, který je podnikatelem jako kdokoli jiný. Poskytl službu a je logické, že chce, aby jeho pohledávka byla co nejdříve uhrazena.

Jde-li o mírný nedoplatek, nebo rodina je i na větší nedoplatky finančně připravena, tak potíže nevznikají. Jestliže ale vysoký nedoplatek rodinu zaskočí, pak jde z jejího pohledu o opravdu krátký termín pro zaplacení. Jednak musí rychle sehnat peníze, jednak je nutno počítat s tím, že i samotný převod peněz si může vyžádat třeba několik dnů. Zaplacením se totiž rozumí den připsání peněz na účet dodavatele Na druhé straně je třeba vidět to, že vysoké nedoplatky jsou v řadě případů úplně zbytečné.

Chybné zálohy

Nedoplatky jsou totiž často důsledkem toho, že dodavatel chybně stanovil zálohy za svou službu. V takovém případě by měl k tomu přihlédnout a stanovit v konkrétním případě splatnost delší. Zvláště když jde o vysoké částky, u nichž lze předpokládat, že mohou mnoha rodinám způsobit velké těžkosti.

Zálohu plateb má dodavatel energie stanovit v přiměřené výši na základě předchozí fakturace s přihlédnutím ke zvýšení ceny a případným změnám v charakteru odběru na straně zákazníka. Měsíční záloha má činit jednu dvanáctinu předpokládaných ročních nákladů. Rozpis záloh bývá zpravidla součástí faktury.

Zákazník ovšem rovněž může svou zálohu ovlivnit. Pokud například topí elektřinou nebo plynem a vidí, že je tuhá zima a že by mohl vzniknout velký nedoplatek, může požádat o zvýšení zálohy. Dodavatelé v takovém případě ochotně vyhoví. Nebo je vhodné si na úhradu nedoplatku vytvářet finanční rezervu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků