Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Finanční poradna: Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji

Povinnost splácet hypotéku provází dlužníka i po desítky let. K převzetí takto velkého závazku se lidé odhodlají nejen na základě touhy po vlastním bydlení, ale i snahy zaopatřit své děti. Chcete-li přenechat nemovitost svým blízkým, nejsnazší cestou je darovat ji. Oproti dědictví, kdy odkážete majetek potomkům v závěti, výrazně ušetříte na dani i na poplatku.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Finanční poradna: Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji

Blízcí příbuzní jsou od darovací daně dokonce osvobozeni. Navíc k darovací smlouvě můžete vložit doložku o věcném břemeni, díky které budete mít jistotu, že vám nabyvatel umožní i v případě budoucích neshod v darované nemovitosti dožít.

Nemovitost za symbolický poplatek není dar

Pokud se rozhodnete svůj nemovitý majetek darovat, musíte jej věnovat druhé osobě, aniž byste požadovali jakoukoliv odměnu či protihodnotu. Kdybyste si jako dárci nechali za byt či dům zaplatit byť jen symbolickou korunu, nejednalo by se o smlouvu darovací, ale kupní.

Stejně tak pokud byste se dohodli s obdarovaným na poskytnutí jiné nemovitosti výměnou za dar (např. menší byt za větší), nejednalo by se o dar, ale směnu, která podléhá jiným smluvním pravidlům.

Darovací smlouva musí být písemná

Aby došlo k řádnému převodu práv i povinností, je nutné sepsat darovací smlouvu, ústní dohoda nestačí. Pokud máte vztahy v rodině dobré, můžete si darovací smlouvu sepsat se zletilými dětmi sami. Přesto doporučujeme, s ohledem na riziko budoucích neshod, sepsat smlouvu za asistence právníka, který dohlédne na dodržení všech náležitostí dokumentu.

Základem správně sepsané smlouvy je identifikace dárce i obdarovaného (jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození), stejně tak darované nemovitosti (dle údajů z katastru nemovitostí). Obě strany musí s návrhem smlouvy souhlasit a obdarovaný dar přijmout, což stvrdí podpisy, které musí být notářsky ověřené.

Darovací smlouvu budete potřebovat pro převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu, je součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Vrácení daru? Je to možné, ale omezené

Nečiňte žádné kroky pod nátlakem, darováním přijdete o majetek. Nikdy si nemůžete být dopředu jisti, že nenastane situace, kdy byste majetek potřebovali. Může dojít k rodinným neshodám, může se změnit váš zdravotní stav a vy budete mít jiné životní nároky a priority.

Ze zákona je sice možné domáhat se vrácení daru, ale pouze v případě, kdy se k vám nebo ke členům rodiny začne obdarovaný chovat hrubě natolik, že to soud vyhodnotí jako porušení dobrých mravů.

Věcné břemeno jako součást smlouvy

K darovací smlouvě je možné připojit různé podmínky, na základě kterých obdarovaný nemovitost nabyde, takovou podmínkou může být třeba sňatek a založení rodiny.

Darujete-li nemovitost za svého života a přesto chcete nemovitost nadále užívat, požádejte o uvedení do smlouvy, že nabyvatel zohlední ve váš prospěch jako věcné břemeno právo doživotního užívání celého bytu či domu nebo jeho části. Může se tak dít zdarma nebo za úplatu (pronájem). Pro věcné břemeno je možné sepsat i samostatnou listinu.

Osvobození od daně

Od darovací daně jsou osvobozeny osoby, které patří mezi blízké příbuzné – děti, manželé, sourozenci, synovci, neteře, strýcové, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela a manželé rodičů. Darujete-li tedy nemovitost svým dětem, neplatíte žádnou darovací daň, nepodáváte ani daňové přiznání na finanční úřad.

Pokud není obdarovaný blízkým příbuzným dárce, je jeho zákonnou povinností daň uhradit. Výše daně se pohybuje v rozmezí od 7 do 40 % dle hodnoty nemovitosti. Poplatníkem je nabyvatel a ručitelem dárce.

Proč raději darovat než dědit?

Dědickou daň stejně jako darovací blízcí rodinní příbuzní neplatí. Rozdíl spočívá ve výši notářského poplatku, jenž musí dědicové zaplatit a který se vypočítává z hodnoty dědictví, což může představovat značně vysokou částku.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček ze serveru Sfinance.cz.

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je možno darovat nemovitost zatíženou hypotékou. Splácíme s manželkou hypotéku na dům, zbývají nám poslední tři roky a chtěli bychom nemovitost darovat synovi s manželkou. Jaký je postup?
Nemovitost můžete darovat i v případě, že je zatížena hypotékou, musíte si však vyjednat souhlas zástavního věřitele, tedy banky. Zároveň musíte vyřešit, jakým způsobem bude dále prováděna úhrada splátek úvěru. Můžete hypotéku doplatit (pozor na sankční poplatky), splácet nemovitost dál (byť jste ji darovali a tím pádem už nejste majitelem nemovitosti) nebo po dohodě s bankou převést platby na obdarovanou osobu (dlužníkem se stane obdarovaný).
Dary nejsou ze zákona zahrnovány do společného jmění manželů. Jako obdarovaného můžete ve smlouvě uvést pouze syna. Snacha tedy k domu nezíská žádná práva, a to ani v případě rozvodu. 
Chtěli bychom vnučce darovat byt. Slyšela jsem, že je možné smlouvu sepsat bez právníka a že se na internetu dá najít vzor smlouvy. Kde ho hledat? 
Vzory darovacích smluv jsou sice k dispozici volně na internetu, nespoléhal bych však na jejich věcnou správnost. Raději se obraťte na právníka, který s vámi váš případ zkonzultuje a smlouvu připraví se všemi potřebnými náležitostmi tak, aby nemohla být v budoucnu napadena. 
Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

 

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků