Hlavní obsah
Darovací daň při převodu bytů trápí mnohé členy bytových družstev. Foto: Lukáš Táborský archiv firem Paramo a Folprecht Brno, Právo

Darovací daň se při privatizaci bytu neplatí

V Česku stále pokračuje privatizace nájemních bytů jak z majetku stavebních bytových družstev, tak i obcí. Mnoho lidí zajímá, zda musí za získání bytu do vlastnictví zaplatit státu nějakou daň.

Darovací daň při převodu bytů trápí mnohé členy bytových družstev. Foto: Lukáš Táborský archiv firem Paramo a Folprecht Brno, Právo
Darovací daň se při privatizaci bytu neplatí

V praxi mohou nastat tři případy privatizace: převody bytů do vlastnictví členů bytových družstev, převody bytů a garáží z majetků právnických osob, která vznikla za účelem privatizace a převod bytu na nájemníka obecního bytu.

Převody bytů z majetku stavebních bytových družstev do vlastnictví členů

Jde o bezúplatný převod, který zákon č. 357/1992 Sb. osvobozuje na straně nabyvatele (člena družstva) od daně darovací. Každý člen družstva by ale měl vědět, že i přesto má vždy povinnost podat přiznání k dani darovací.

Přiznání se podává do 30 dnů ode dne, kdy byla poplatníkovi doručena z katastrálního úřadu smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Příslušný je ten finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitost. K přiznání se nepřikládá znalecký posudek. V kolonce Cena poplatník uvede orientační cenu bytu.

Podání přiznání je zjednodušeno tím, že poplatník může použít stručnější formulář, speciálně určený pro případy osvobození od daně. Jde-li o převod bytu do společného jmění manželů, přiznání podávají oba dva.

Jak je to u pozemků

Jiná je ovšem situace u pozemku, který bývá mnohdy rovněž převáděn do vlastnictví. Ve většině případů bezúplatného převodu pozemku jeho nabyvatel platí daň darovací a je povinen rovněž podat daňové přiznání, a to na běžném, nezkráceném formuláři. Povinnou přílohou přiznání je i znalecký posudek o ceně nemovitosti. Finanční úřad pak daň vypočte a vyměří platebním výměrem.

Nabyvatel pozemku neplatí daň darovací jen v případě, že stát převedl vlastnictví pozemku na družstvo a to převádí adekvátní podíl do vlastnictví svého člena. „V tomto případě bezúplatný převod není předmětem daně darovací, a proto neplatí daň,“ řekla Právu Věra Kokešová, vedoucí odboru daní a dotací Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu.

Převody bytů a garáží z majetku právnické osoby, která vznikla za účelem privatizace

Jde v běžném životě hlavně o případy, kdy nájemníci obecních bytů založili za účelem koupě domu od obce právnickou osobu, zpravidla bytové družstvo, a finančně se podíleli na koupi domu. Ta může převést lidem byty do vlastnictví. Zpravidla k tomu dochází po splacení všech finančních závazků vůči obci. V těchto případech lidé neplatí žádnou daň ani z bytu, ani z pozemku.

Nepodávají dokonce ani daňové přiznání. „Jde totiž svou podstatou nikoli o bezúplatný, ale úplatný převod, protože lidé ve skutečnosti svoje byty zaplatili, a z úplatného převodu nabyvatel daň neplatí,“ vysvětlila Kokešová. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převádějící právnická osoba. Osvobození od daně z převodu nemovitostí požívá převod bytu a garáže, převod pozemku osvobozen není. Přiznání k dani z převodu se ale musí podat.

Převod vlastnictví k obecnímu bytu přímo na nájemníka

Řada obcí prodává v privatizaci nikoli celé domy, ale jednotlivé byty. Obec pak státu platí daň z převodu nemovitostí. Nájemník neplatí žádnou daň, a to ani v případě, pokud prodejní cena bytu je na základě různých používaných slev nižší než tržní. Zákon to nechápe jako darování, a tudíž není zapotřebí z rozdílu mezi tržní a prodejní cenou platit darovací daň.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků