Pojišťovny vyplatily za posledních patnáct let za živelní škody na majetku přes devadesát miliard korun. Nejrozsáhlejší újmy působí pravidelné povodně. V jejich důsledku nahlásili klienti pojišťovnám téměř 280 tisíc událostí v celkové hodnotě 53 miliard korun.

Jak se pojišťuje?

V rámci takzvané povodňové mapy rozlišují pojišťovny čtyři rizikové zóny. V první nehrozí nebezpečí, v zónách 2 a 3 už jde o území, která jsou ohrožena možnou povodní, a sazby tak mohou navýšit o rizikový příplatek. Ten může být rozdílný u nemovitostí a domácností a také mezi jednotlivými pojišťovnami, které riziko hodnotí podle svých kritérií. Objekty v rizikové zóně 4 jsou pak proti nebezpečí povodně zpravidla nepojistitelné.

Kromě ceny mohou pojišťovny zvýšené riziko zohlednit nastavením maximálního limitu plnění nebo zvýšením spoluúčasti. V lokalitách, kde se opakovaně objevují velké škody způsobené živly, může dokonce dojít k tomu, že pojišťovna příště už krytí tohoto rizika odmítne.

FOTO: Michal Chleboun, Imprimis

O kolik zdraží?

I když to pojišťovací ústavy málokdy přiznají a na termíny typu „přitvrzení podmínek“ reagují podrážděně, je zřejmé, že pojistné po letošním řádění živlů podraží. Co se týče konkrétního navýšení, vývoj cen nelze předpovídat, ale zdražení je skoro jisté. „Na konci roku povedou pojišťovny jednání se zajišťovnami ohledně podmínek a zároveň vyhodnotí současnou míru rizika živelních škod. Na základě toho se změní podmínky,“ ukazuje na nejbližší kroky Marcela Kotyrová.

„Uvědomte si, že pojištění je založeno na principu nahodilosti. Opakuje-li se nějaký jev s železnou pravidelností, nejedná se již o jev nahodilý,“ ukazuje Jiří Cívka z Generali, v čem je problém u povodní, které zkrátka hrozí v Čechách a na Moravě příliš často.

„Letošní povodně znovu potvrdily, že pojištění majetku proti živlům patří mezi základní ochranu všech občanů, a to prakticky bez ohledu na lokalitu nemovitosti,“ všímá si Kotyrová. „Bohužel právě živelní katastrofy odkrývají chyby, jež klienti při sjednání dělají. Nejčastější z nich je podpojištěnost majetku, která se ukazuje jako problém zejména u zastaralých smluv. Živly se špatně pojištěným objektům nevyhýbají a je v zájmu každého z nás si smlouvu zkontrolovat, případně aktualizovat,“ doplňuje.

Pokud jde o hodnotu staveb, které by měla odpovídat pojistná částka, rozhodující je cena, za kterou lze takovou nemovitost vybudovat, tedy cena stavebních prací. Ta v letech 2005–2009 vzrostla podle statistik o víc než deset procent.

FOTO: Michal Chleboun, Imprimis

Nepojistím tě!

Ještě víc než zdražování může majitele nemovitostí do budoucna zdrtit fakt, že tímto povodňovým tempem mnohé stavby nebude možné pojistit vůbec. „Je to tak,“ přikyvuje Marcela Kotyrová. „Už v současné době existují lokality, které jsou vzhledem ke své rizikovosti nepojistitelné,“ říká. „A je možné, že se kritéria nepojistitelnosti rozšíří a nebude kvůli tomu možné proti povodni a záplavě finančně ochránit stavbu, u které to dosud šlo,“ přidává Jan Bárta.

Pojišťovny se snaží najít v současné době v rámci České asociace pojišťoven řešení, které by zohledňovalo i problematiku nepojistitelných území, na kterých se nacházejí stavby. „Analyzujeme různé modely, které již fungují v zahraničí,“ prozrazuje Kotyrová.

Škody z posledních povodní
Rok
Pojistných událostí  Výše škod
červenec 1997115 7639,74 miliard Kč
březen 20007 8462,11 miliardy Kč
srpen 200281 61834,89 miliard Kč
březen 200614 2160,78 miliardy Kč
červen 200917 0171,99 miliardy Kč
květen, srpen 201029 1063,10 miliardy Kč*
* Reálné číslo z poloviny září, spolu s dalšími pohromami (kroupy, sníh) mluví odhady o 10 miliardách.
Zdroj: ČAP

Jak se mění mapy

Vedle zmíněné analýzy teď také probíhá rozsáhlá aktualizace povodňových map. Záleží zejména na statistikách z měřicích stanic, které pořizuje Český hydrometeorologický ústav. V případě, že letošní povodně zapůsobí na jejich statistiky tak významně, že dojde ke změně n-letých průtoků, ovlivní to i nový povodňový model, který bude k dispozici pro rok 2011. Rozsah rizikových zón se tak může zvětšit.

„Prvním impulzem pro vznik povodňových map byly záplavy na Moravě v roce 1997. V té době se jednalo o bezprecedentní škody v moderní historii českého pojišťovnictví,“ vzpomíná Jiří Cívka z Generali. „Na určení povodňové zóny mají vliv zejména charakteristiky terénu: velikost sběrného území nejbližšího toku, jeho mohutnost, vzdálenost a převýšení, chování průtoku vody v jednotlivých vodoměrných stanicích nebo umístění trvalých zábran,“ vypočítává Cívka.

Pro zajímavost na závěr: v současné době je veřejnosti k dispozici podobně přesný mapový nástroj jako u nás pouze v Rakousku, Německu, ve Velké Británii a na Slovensku.

Co je povodňová mapa
Česká asociace pojišťoven na svých webových stránkách zdarma zpřístupňuje aplikaci pro identifikaci povodňových oblastí – takzvaných map.
Každý si tak může pro účely pojištění nebo koupě či stavby nemovitosti vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území Česka.
Aplikace je umístěna na stránkách www.cap.cz od ledna 2009, dlouho však bylo její využití zpoplatněno. „Statistiky nám potvrdily zájem, mnohé ale odradila cena. Z toho důvodu jsme s dodavatelem připravili řešení, které umožňuje bezplatný on-line vstup každému,“ vysvětluje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. „Široká veřejnost tak dostává do rukou stejný nástroj, jaký využívají pojišťovny při stanovování rizik, a každý si může například při koupi nemovitosti na celém území ověřit záplavové riziko lokality, ve které se nachází jeho nemovitost,“ dodává.
Program na určení rizikových povodňových zón vznikal pro potřeby členských pojišťoven v etapách od roku 2001.
Největších 210 měst má Česko zmapováno velmi podrobně - v měřítku 1:10 000. Výsledná informace o pojistném nebezpečí na uživatelem zvolené adrese je poskytnuta formou „rizikové zprávy“, která je systémem vygenerována a zpřístupněna ke stažení ve formátu PDF.
Jednotlivé záplavové zóny použité v aplikaci byly vytvořeny za použití nejrůznějších metodik, přičemž významnou roli sehrál i geomorfologický regresní model, poskytnutý renomovanou světovou zajišťovnou SwissRe. Celý systém se průběžně aktualizuje o nové mapové podklady a datové údaje. Dodavatelem je společnost Intermap Technologies.