Na opravy ulic v nejužším centru Brna je v letošním rozpočtu města vyhrazeno přes 60 miliónů korun. "Při opravách se vesměs řeší rekonstrukce všech inženýrských sítí, veřejného osvětlení a potom komunikace jako taková, to znamená silnice a chodník," řekl mluvčí.

Opravy také doprovází práce archeologů. Při aktuálních rekonstrukcích mají jednu z posledních příležitostí zkoumat vrstvy v podloží, protože jakmile se ulice opraví, bude pro badatele podzemí nepřístupné. Navíc velkou část artefaktů - například hřbitovní pozůstatky v Rašínově ulici - by stavbaři vybagrovali.

Archeologové v centru Brna naposledy zkoumali podloží Jakubské a právě Rašínovy ulice. V jednom z odkrytých středověkých sklepů našli dlaždice se znakem Barbory Celjské, manželky Zikmunda Lucemburského. Prim však stále drží nález z roku 1991. Tehdy odborníci v Jakubské ulici objevili mincovní razidlo z doby krále Václava II. Nález dosud nemá v historii české archeologie obdoby.