Podle údajů kolektivního systému ASEKOL, který projekt organizuje, bylo v loňském roce na český trh uvedeno výrobci a dovozci registrovanými u systému ASEKOL 1815 tun elektrických a elektronických hraček a elektrozařízení pro volný čas a sport.

"V této kategorii elektrovýrobků vidíme velký potenciál růstu," řekl Jan Vrba z Asekolu a dodal, že k recyklaci lidé  odevzdají jen 0,07 % těchto výrobků, přitom 87 % hmotnosti elektrohraček je recyklovatelných.

Projekt by měl dětem vysvětlit, jak nakládat se starými spotřebiči. Nejen že mohou v oblasti ekologie působit na své rodiče, ale dnešní děti budou v příštích desetiletích zásadním způsobem ovlivňovat naše životní prostředí. "Pokud se projekt sběru hraček osvědčí, plánujeme jeho rozšíření," řekl Jan Vrba.

Na školách budou umístěny uzamykatelné sběrné nádoby se speciálně upraveným víkem. Svoz elektroodpadu ze škol bude z počátku prováděn jednou měsíčně, následně i v častějších intervalech dle potřeby.

Jednotlivé školy, které se do projektu zapojily, budou soutěžit v množství sebraného elektrozařízení a první tři budou na konci školního roku odměněny hodnotnými dary. Škola, která nasbírá nejvíce drobného elektroodpadu, od ASEKOLU obdrží interaktivní tabuli.