Hlavní obsah
Výška nástupního stupně venkovního schodiště před vstupem do objektu se liší od výšky ostatních stupňů v rameni schodiště. Foto: Archiv Nemopas

Kdy hrozí úraz na schodech

U většiny domů, které již máte či plánujete koupit, se s největší pravděpodobností setkáte se schody. Schody jsou mezi jednotlivými patry, ale i na půdu, do sklepa či do zahrady. Jistě si každý z nás umí představit, jak nepříjemný může být pád na schodech. Aby byl pohyb na schodištích bezpečný a pohodlný, musí tyto konstrukce splňovat určité zásady. Jejich nedodržení je jednou z velmi nebezpečných nemocí nemovitostí.

Výška nástupního stupně venkovního schodiště před vstupem do objektu se liší od výšky ostatních stupňů v rameni schodiště. Foto: Archiv Nemopas
Kdy hrozí úraz na schodech

Z pohledu tvaru a geometrie se sleduje zejména sklon, podchodná a průchodná výška a průchodná šířka. Sklon schodiště v bytových domech by měl být v rozmezí 25 – 35°. Za určitých podmínek může u rodinných domů či objektů pro rekreaci dosahovat sklonu až 41°.

Nejmenší průchodná šířka ramene schodiště je u rodinných domů 900 mm (u pomocných schodišť může klesnout až na 750 mm). U bytových domů má být nejméně 1100 mm, nepožadují-li požárně bezpečnostní předpisy více. Zábradlí může do průchodné šířky ramene zasahovat nejvýše 100 mm.

Správné rozměry schodiště

Foto: Archiv Nemopas

Nejmenší dovolená podchodná výška (délka svislice protínající spojnici hran stupňů a s ní vedenou rovnoběžku nejnižším místem výše uloženého ramene – na schématu h1) a nejmenší dovolená průchodná výška (kolmá vzdálenost mezi spojnicí hran stupňů a její rovnoběžkou vedenou nejnižším místem výše uloženého ramene – na schématu h2) se stanovuje podle schématu na obrázku.

Jednotlivé stupně

Schodišťové stupně v jednom rameni musí mít shodnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Optimální výška stupně se pohybuje v rozmezí 150 – 180 mm. Šířka stupně (tzn. půdorysného průmětu hran schodiště) je nejméně 210 mm, přičemž šířka samotné stupnice (tzn. nášlapné plochy) musí být nejméně 250 mm.

Vztah mezi výškou (h) a šířkou (b) stupně by měl optimálně splňovat vzorec 2h + b = 630 [mm]. Tato hodnota přibližně odpovídá běžné délce kroku, tedy umožňuje pohodlnou chůzi po schodišti.

Zárubeň dveří na podestě tohoto schodiště není půdorysně vzdálena alespoň 350 mm od hrany schodišťového stupně.

Foto: Archiv Nemopas

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni musí být nejméně 3 a nejvýše 18, doporučuje se 16. Je-li třeba delší schodiště, vkládá se tzv. vložená podesta. U víceramenných schodišť je vhodné dodržet stejný počet stupňů v jednotlivých ramenech.

Stupnice schodiště musí být vodorovné, tj. bez podélného i příčného sklonu. Povrch prvního (tzv. nástupního) a posledního (tzv. výstupního) stupně v každém rameni musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů a podest.

Dveře na schodišti

Dveře na podestách schodišť otevíravé do podesty nesmí v žádné poloze zužovat její minimální průchodnou šířku. Dveře otevíravé na druhou stranu od podesty musí mít bližší zárubeň půdorysně nejméně 350 mm od hrany změny výškové úrovně (hrany schodišťového stupně). Tyto požadavky neplatí pro podružná schodiště (např. do suterénu rodinných domů či v domech pro individuální rekreaci).

Schodiště u vstupů do domu musí mít přede dveřmi podestu o délce nejméně 600 mm. Pokud se vstupní dveře otevírají do podesty, pak musí být tato délka zajištěna před otevřeným křídlem těchto dveří.

Povrch schodiště

Povrch a zvláště hrany schodiště nesmí být kluzké. Kluznost je vedle parametrů ovlivnitelných samotnými uživateli (parametry, čistota a vlhkost podrážek obuvi) zásadně ovlivněna součinitelem smykového tření povrchu nášlapné vrstvy.

V případě, že nášlapná vrstva podlahy není krytá před vlivy povětrnosti (např. terasy, balkóny, lodžie), musí dosáhnout požadované kluznosti při mokrém povrchu. Tento požadavek je vhodné uplatnit i v případech, kdy lze očekávat zanesení vody ze srážek do interiéru (např. chodby domů u vstupů s nekapacitními čistícími zónami apod.).

Je-li např. užito leštěné dlažby, dosahuje za suchého stavu součinitel smykového tření až 0,9, zatímco v mokrém stavu může být i menší než 0,3.

Povrchová úprava schodiště je velmi kluzká (lak na dřevě). Pokud na tomto schodišti uklouznete, nemáte se čeho chytit (chybí zábradlí) a skutálíte se až dolů.

Foto: Archiv Nemopas

Rizikové faktory, které mohou vést k úrazu na schodech
- sklon schodiště v domě je větší než 35°
- průchodná šířka ramene schodiště pod 900 mm u rodinného domu nebo než 1100 mm u bytového domu
- podchodná výška schodiště se sklonem 25 - 35° je menší než 2415 mm nebo u rodinných domů a vnitřních schodišť bytů menší než 2 100 mm
- průchodná výška schodiště se sklonem 25 - 35° je menší než 2109 mm
- půdorysná vzdálenost zárubně dveří od hrany schodišťového stupně je menší než 350 mm
- křídlo dveří vedoucích na podestu v jakékoliv poloze zmenšuje průchodnou šířku podesty (netýká se podružných schodišť např. do suterénu nebo u staveb pro individuální rekreaci)
- křídlo dveří vedoucích na podestu v jakékoliv poloze zmenšuje průchodnou šířku podesty
(netýká se podružných schodišť např. do suterénu nebo u staveb pro individuální rekreaci)
- schodiště před vstupem do objektu nemá u vstupu podestu dlouhou nejméně 600 mm (vstupní dveře otevíravé do interiéru) nebo nejméně 600 mm před otevřenými vstupními dveřmi (vstupní dveře otevíravé do interiéru)
- schodiště má různě vysoké stupně v jednom rameni (např. v důsledku úprav nášlapných vrstev podlah nástupního nebo výstupního podlaží)
- výška schodišťového stupně je menší než 150 mm nebo vetší než 180 mm
- šířka schodišťového stupně na výstupní čáře je menší než 210 mm
- vztah mezi výškou (h) a šířkou (b) schodišťového stupně nesplňuje rovnici 2h + b = 600 až 650 [mm]
- počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni je menší než 3 nebo větší než 18
- šířka podesty vložené do schodišťového ramene není násobkem 630 mm zvýšeným o šířku jednoho stupně
- stupně schodiště nejsou vodorovné
- povrch prvního (tzv. nástupního) a posledního (tzv. výstupního) stupně v každém rameni není výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů a podest
- absence kapacitní čisticí zóny před a za vstupem do domu se schodištěm
- hladká (leštěná, glazovaná) dlažba nebo leštěný beton na venkovním schodišti před domem
- hrany schodišťových stupňů nebo ramp bez profilace nebo zdrsnění povrchu

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autor: Petr Vencl, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.
U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
 Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.
Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků