Když si pan Zdeněk dům vybíral, získal od prodávajícího mimo jiné následující informace. V minulých letech prošel objekt rekonstrukcí, která spočívala ve výměně oken, v provedení kontaktního zateplovacího systému na vnějšku roubených stěn.

Byly provedeny i nové vnitřní dlažby, obklady i dřevěné podlahy. Kolem chalupy byly provedeny drenáže, stěny a podlahy jsou zespodu chráněny proti vlhkosti. Takže dům jen k nastěhování.

Stěny chalupy s vnějším zateplovacím systémem vypadají krásně a jako nové

Stěny chalupy s vnějším zateplovacím systémem vypadají krásně a jako nové...

FOTO: Zdravá nemovitost

Když si ale pan Zdeněk po čase chtěl zatlouct skobu do roubené stěny, do zdiva se propadl. Objednal si tedy službu specialistů z inspekce nemovitostí Nemopas, kteří provedli podrobný průzkum objektu.

K jejich zděšení a zděšení pana Zdeňka se zjistilo, že dřevěné trámy v roubeném zdivu jsou ve velkém rozsahu degradovány (je otázkou, zda vnější kontaktní systém je pro roubené stěny vůbec vhodný). Do roubeného zdiva proniká i spodní vlhkost, protože drenáže a další opatření nejsou provedeny funkčně. Roubené stěny jsou prostě zcela na odpis. Chalupa kvůli tomu musí projít zásadní, nákladnou a náročnou rekonstrukcí.

Pokud se ale podíváme pod omítky a zateplovací systém, čeká nás nemilé překvapení

...pokud se ale podíváme pod omítky a zateplovací systém, čeká nás nemilé překvapení.

FOTO: Nemopas

Prodávající v tomto případě ale musel stav roubeného zdiva znát, protože on realizoval zateplovací systém z vnější strany a prováděl rekonstrukci vnitřních povrchů.

Prodávající také poskytl informaci, že dům je bezproblémový a ihned k nastěhování. Bylo možné se tedy nějak bránit a situaci řešit?

Díky novému občanskému zákoníku lze dnes u podobných situací jednat s prodávajícím a volat ho k zodpovědnosti za skryté vady. Jednání, která pan Zdeněk vedl spolu se specialisty, kteří pomáhají lidem v podobné situaci, nebyla příjemná. Nakonec ale došlo k oboustranně akceptovatelné domluvě. Prodávající poskytl panu Zdeňkovi rozumný finanční obnos jako snížení kupní ceny a pan Zdeněk má část peněz na rekonstrukci chalupy.

Dřevo roubení je výrazně degradované. Roubenou stěnu je třeba rekonstruovat

Dřevo roubení je výrazně degradované. Roubenou stěnu je třeba rekonstruovat.

FOTO: Nemopas

Z celé této kauzy i jejího relativně dobrého konce plyne několik poučení. Prodáváte-li, neprodávejte zajíce v pytli. Dejte kupujícím informace o skutečném stavu objektu, tím splníte požadavky platných zákonů a předejdete důsledkům oprávněných či neoprávněných reklamací prodeje.

Kupujete-li, nekupujte zajíce v pytli. Nechte si nemovitost technicky prověřit. A když už koupíte a prohloupíte, obraťte se na odborníky. Někdy vám umí pomoci.

  Ing. Radim Mařík – hlavní inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.
Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".
Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Ilustrační foto

FOTO: Nemopas

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu. Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).