Pan Honza si nechal postavit nový dům v podhůří Lužických hor. Přestože spolu s projektantem dbali, aby byl dům správně zateplen, byla v něm v zimě zima.

Riziko 2 – Vzduchotěsnost podkroví

Dům pana Honzy měl velké obytné podkroví s velkými trojúhelníkovými okny ve vikýřích (pan Honza se vyvaroval problémů se střešními okny). V šikmé střeše podkroví byla všude vložena tepelná izolace z minerálních vláken v tloušťce 20 cm. Takto relativně tlustá kvalitní izolace by měla plně stačit na zajištění tepelné pohody v domě.

Během první zimy ale pan Honza zjistil, že ať topí sebevíc, podkroví domu a i propojené přízemí se nedají pořádně vytopit. V domě bylo stále trochu chladno. Pan Honza měl dvě možnosti. On a jeho rodina se začnou otužovat a chodit doma po vzoru Britů v teplém svetru a tlustých ponožkách.

Druhou možností je problém analyzovat a vyřešit. Rozhodl se pro druhou variantu a pozval specialisty Nemopas.

Tepelná izolace ve střeše byla dimenzována více než dostatečně.

Tepelná izolace ve střeše byla dimenzována více než dostatečně.

FOTO: Nemopas

Pozvaní odborníci po průzkumu domu pojali podezření, že příčinou jeho „nevytopitelnosti“ jsou netěsnosti obálky, a to nejspíš právě v oblasti podkroví.

Přistoupili tedy k nedestruktivní diagnostice celé obálky domu, spočívající v termovizním měření za podtlaku.

Měření termovizí za podtlaku
Měření se provádí za chladnějšího počasí (teplota v exteriéru je nižší než v interiéru). Nejprve se provede termovizní snímkování interiéru za normálních podmínek. Poté se pomocí výkonných ventilátorů v celém objektu vytvoří podtlak. Provede se další termovizní snímkování, tentokrát za podtlaku. Pokud existuje v obálce budovy nějaká netěsnost, přisává se jí chladnější vzduch z exteriéru, který okolí netěsnosti ochladí. Porovnáním termovizních snímků za normálního tlaku a podtlaku lze poté prokázat i skryté netěsnosti obálky.
Termovizní snímek napojení rámu okna na vikýř za normálního tlaku.

Termovizní snímek napojení rámu okna na vikýř za normálního tlaku

FOTO: Nemopas, Akreditovaná laboratoř Atelier DEK

Termovizní snímek napojení rámu okna na vikýř za podtlaku. Porovnání termovizních snímků prokazuje výraznou netěsnost.

Termovizní snímek napojení rámu okna na vikýř za podtlaku. Porovnání termovizních snímků prokazuje výraznou netěsnost.

FOTO: Nemopas, Akreditovaná laboratoř Atelier DEK

Měření a termovizní snímky na domě pana Honzy prokázaly významné netěsnosti v obálce podkroví. Vrstva, která měla být ve střeše těsná, tedy parozábrana, nebyla kvalitně spojena a nebyla vzduchotěsně napojena na prostupující konstrukce.

Napojení okenních rámů trojúhelníkových oken na vikýř nebylo dotěsněno. Těmito netěsnostmi pak unikal z domu teplý vzduch a dům nebylo možné vytopit.

Netěsnost v napojení rámu okna způsobovala unikání teplého vzduchu z interiéru.

Netěsnost v napojení rámu okna způsobovala unikání teplého vzduchu z interiéru.

FOTO: Nemopas

V místech, kde byli identifikovány netěsnosti, musel pan Honza, aby se dostal k parozábraně a k napojení oken, nechat rozebrat vnitřní sádrokartony i části tašek. Tato místa byla poté dotěsněna. Dnes si už pan Honza užívá i s rodinnou výhled na Lužické hory z příjemně vytopeného podkroví.

I tato netěsnost v napojení parozábrany na stěnu způsobovala masivní unikání teplého vzduchu z interiéru.

I tato netěsnost v napojení parozábrany na stěnu způsobovala masivní unikání teplého vzduchu z interiéru.

FOTO: Nemopas

Je třeba znovu zopakovat fakt z minulého článku. Střešní plášť obytného podkroví musí plnit často protichůdné funkce (vodotěsnost, tepelná a akustická izolace, vzduchotěsnost atd.) a přitom být smrsknutý do poměrné tenké konstrukce napojené na ostatní části stavby.

Způsob, kterým se v současnosti střešní plášť navrhuje a realizuje, se stává zdrojem problému. Pokud návrh a realizace nejsou dokonalé (s čímž bychom neměli úplně počítat), bude podkroví více či měně nemocné.

Autor: Ing. Radim Mařík, hlavní inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Trápí vás na vašem domě či bytě následující problémy:
• Máte vlhko ve sklepě?
• Máte mokré stěny v bytě či domě?
• Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?
• Máte mokré skvrny pod střechou?
• Cítíte od stěn průvan a chlad?
• Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
• Slyšíte hluk z okolních místností?
• Slyšíte kroky z chodby?
• Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
• Nebo vás trápí na vašem domě či bytě jiný technický problém?

Specialisté a inspektoři NEMOPASZnaleckého ústavu Dekprojekt vám pomohou problém vyřešit. Vychází při tom ze své více než dvacetileté zkušenosti s poruchami a diagnostikou staveb.
Specialisté Akreditované laboratoře Atelier DEK jsou připraveni provést úředně akreditovaná měření řady parametrů budov (akustická měření, vzduchotěsnost, osvětlení apod.).
Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: Nemopas

Experti na poruchy staveb identifikují příčiny poruch a navrhnou, jak problém optimálně řešit.