Hlavní obsah
Sklon a orientace solárních kolektorů mají být zvoleny tak, aby zachytily co nejvíce slunečního záření po co nejdelší dobu v roce. Foto: Bosch

Jak ušetřit za energii? Zkuste solární systém

Rostoucí ceny za plyn a elektřinu motivují domácnosti k hledání nových způsobů, jak ušetřit za energie. Řešením pro rodinné i bytové domy může být kombinace stávajících zdrojů tepla se solárními systémy.

Sklon a orientace solárních kolektorů mají být zvoleny tak, aby zachytily co nejvíce slunečního záření po co nejdelší dobu v roce. Foto: Bosch
Jak ušetřit za energii? Zkuste solární systém

Solární panely pro ohřev teplé vody nebo fotovoltaické elektrárny částečně přebírají výrobu energie na svá bedra z obnovitelného zdroje, kterým je sluneční záření.

Rozhodnutí, jaký zelený zdroj v domě instalovat, a zda vůbec nějaký, je podle Jana Vysloužila ze Svazu českých a moravských bytových družstev vhodné podložit posudkem zpracovaným energetickým specialistou či auditorem.

„Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí, může být zavádějící a výsledný efekt může vést k velkému zklamání,“ dodává.

Sestava Vitosol 100-FM, typ SVKF snadno připraví teplou vodu v rodinném domě. Systém se skládá ze dvou plochých kolektorů Vitosol 100-FM (Typ SVKF/ SVKG) a bivalentního 250litrového zásobníku pitné vody Vitocell 100-B/-W.

Foto: Viessmann

Vzhledem ke snižujícím se cenám zelených technologií a k dotacím se doba návratnosti investice kolem 100 000 Kč zkracuje v průměru na 10 let.

V rámci programu Nová zelená úsporám je na termické solární systémy určeno 35 000 Kč (pro ohřev vody) nebo 50 000 Kč (pro vytápění) a na fotovoltaické solární systémy až 150 000 Kč, samozřejmě vždy s ohledem na dotační podmínky.

Ohřev vody a přitápění

Fototermický kolektor, známý jako solární panel, slouží k výrobě tepelné energie v praxi využívané k ohřevu vody v bazénech, k přípravě teplé užitkové vody (TUV) a k vytápění.

Kolektory mohou energii přes výměník předávat do zásobníku teplé vody (bojler), případně do akumulačních nádrží.

Ploché kolektory FKC-2 lze snadno umístit na širokou škálu typů střech. Solární systém může ročně ušetřit až 60 % energie na přípravu teplé vody.

Foto: Junkers

Součásti systému pro ohřev vody včetně regulátoru teplotní diference volíme tak, aby akumulační zásobník stagnoval co nejméně, měl dostatečný objem, přičemž zajistíme každodenní odběr vody. Zabráníme tak přehřátí kolektorů.

Návrh systému má vycházet z dat o spotřebě teplé vody v jednotlivých měsících a má být optimalizován na co nejnižší přebytky solární energie v letních měsících.

Podmínkou pro účelné využití solárního systému pro přitápění je např. nízkoteplotní otopná soustava, podlahové vytápění.

Foto: Viessmann

Využíváme-li kolektory pro přípravu teplé vody i přitápění, přizpůsobíme topnou soustavu (např. nízkoteplotní otopnou soustavu) soustavě solární. Zvážíme možnost využití přebytečné tepelné energie zejména v letních měsících, třeba pro vytápěný bazén provozovaný v přechodném a letním období.

Výroba elektřiny

Fotovoltaické panely vyrábějí ve dne stejnosměrný elektrický proud, který následně střídač (měnič) převede na proud střídavý.

Fotovoltaiku lze využít i pro ohřev teplé vody, když jsou panely připojeny k bojleru se dvěma spirálami.

Podle typu využití se fotovoltaické solární systémy dělí na tzv. ostrovní solární systémy (ty nejsou napojeny na rozvodnou síť) a na solární systémy (zapojené do rozvodné sítě).

Foto: E. ON

Sluneční svit se nedá regulovat, jeho intenzita se mění ve dnech i v ročních obdobích. Vlastník rodinného domu hlavně v létě často nevyužije veškerou energii vyrobenou solárním systémem.

Řešením může být ukládání do akumulační baterie. Někteří dodavatelé elektřiny nabízejí svým klientům vedle instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na míru a zisk dotace také službu různým způsobem nakládající s přebytky elektřiny.

Například E.ON nabízí produkt Virtuální baterie. „Ukládáte do ní energii, kterou vyrobíte díky svému fotovoltaickému systému, ale nedokážete ji v danou chvíli spotřebovat. A vyčerpáte ji až ve chvíli, kdy ji budete potřebovat, např. ve dnech, kdy je pod mrakem, nebo v noci, kdy slunce nesvítí,“ vysvětluje Luboš Vrbata, vedoucí oddělení Nová řešení v uvedené společnosti.

Solární termický systém v propojení s kondenzačním kotlem (olej, plyn) šetří náklady na vytápění i ohřev vody.

Foto: Viessmann

Produkt Virtuální baterie zvyšuje návratnost počáteční investice do fotovoltaického systému. Vybírá-li spotřebitel energii ze své virtuální baterie, ušetří na silové elektřině, náklady na distribuci a daň platí.

Pro bazény 

Solární ohřev Domeček o ploše 1,84 m2 (0,8 x 2,3 m) zastává dvě funkce - solární ohřev a funkci domečku na pískovou filtraci.

Foto: Mountfield

Solární ohřev Supreme se hodí pro všechny typy bazénů s pískovou filtrací, a to nadzemní i zapuštěné. Základem solárního ohřevu je zesílený deskový ohřev zasazený do samonosné konstrukce.

Foto: Mountfield

Maximální účinnost
Faktorem pro maximální fungování solární soustavy je intenzita záření a počet hodin slunečního svitu v jednotlivých ročních obdobích, případně i součinitel znečištění atmosféry.
Nejvíce energie přijímají kolektory umístěné kolmo ke směru záření. V létě je úhel nastavení 30°, v zimě 60°, při celoročním provozu 45°.
Důležité je ochránit zařízení před ochlazujícím větrem a vytvořit co nejkratší rozvody s kvalitní tepelnou izolací.
Nezbytný je vhodný přístup pro pravidelnou kontrolu a údržbu.

Přebytky energie z domácností

Virtuální baterie od E.ON

Stav ukládání i čerpání vlastní energie mohou klienti sledovat kdykoli a kdekoli, třeba prostřednictvím aplikace na telefonu. Stačí jen připojení k internetu.

Prostřednictvím webového rozhraní mají jednoduchý a přesný přehled, jak produkt využívají.

Bonus S-Power od Bohemia Energy

Tento doplňkový produkt k dodávce elektřiny umožňuje zákazníkovi, který má nebo si ve svém odběrném místě nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky pro provoz bez licence, získat odměnu za dodávku přebytků do sítě.

Tato odměna je z daňového hlediska považována za ostatní příjem a zákazník je povinen ji zdanit.

Elektřina pro soláry od ČEZ

Majitelům fotovoltaických elektráren bez licence nabízí slevu na silové elektřině, smlouva se uzavírá na dobu tří let. Sleva se započítává do ročního vyúčtování za elektřinu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků