Závada na kotli zasaženém povodní se nemusí projevit okamžitě, ale až po určité, na první pohled bezproblémové době. Objevit se mohou různé zvukové ruchy, které dříve nebyly patrné, řídicí jednotka náhle začne hlásit poruchu, nehřejí všechny radiátory, neteče teplá voda či jen v omezeném množství, anebo je zařízení takříkajíc úplně mrtvé.

Nejrizikovější částí kotle je samozřejmě elektronika, tedy řídicí jednotka zařízení, a na ní napojené komponenty jako např. oběhové čerpadlo, ventilátor, plynová armatura, ionizační a zateplovací elektrody, u tepelných čerpadel to může být také kompresor atd.

Popovodňová zelená linka pro zatopené kotle
Lidé postižení povodněmi mohou zavolat na popovodňovou zelenou linku Viessmann 800 220 900, na které jim odborník na topení (nikoli povšechně instruované asistentky) poradí, jakým způsobem se vypořádat se zaplaveným či jinak poškozeným topným zařízením. Volání v ČR je zcela zdarma, a to i při volání z mobilního telefonu.

Pokud vaše zařízení povodeň zasáhla, rozhodně před jeho opětovným uvedením do provozu kontaktujte servis, který je odborně proškolen výrobcem a je schopen zařízení vyčistit, popřípadě analyzovat eventuální chyby, vyměnit poškozené části a uvést kotel nebo čerpadlo opět do provozu.

Nezapomeňte, že se na kotle zasažené povodní vztahuje státní povodňová dotace, která je u kondenzačních kotlů ve výši až 24 000 Kč. K této podpoře připravily některé společnosti speciální nabídky tak, že zákazník se státní podporou prakticky pokryje nákup nového kotle.