Hlavní obsah
Současné průtahy na katastru nemovitostí přinášejí klientům realitních kanceláří značné komplikace. Foto: Profimedia.cz

Majitelé nemovitostí i zájemci o jejich koupi zažívají po Novém roce krušné chvíle. Účastníci řízení na katastru nemovitostí se totiž od 1. ledna 2014 musí obrnit značnou mírou trpělivosti, jelikož délka vkladu vlastnického či zástavního práva se může protáhnout i na několik měsíců. Nejhorší je situace v Praze, která je centrem realitních obchodů.

Současné průtahy na katastru nemovitostí přinášejí klientům realitních kanceláří značné komplikace. Foto: Profimedia.cz
Lhůty na katastru se prodloužily

Dle vyjádření Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu z 5. 3. 2014 je nyní průměrná doba vkladových řízení od zahájení k zápisu změn do katastru nemovitostí okolo sedmi týdnů. Zkušenost realitních kanceláří a jejich klientů je ale v praxi odlišná.

„Aktuálně evidujeme v rámci naší realitní kanceláře několik řízení našich klientů, která již výrazně přesáhla lhůtu pro rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva,“ upozornil Daniel Piech, jednatel realitní kanceláře Síť Realit.cz.

K uvedené situaci přispěly podle něj změny vyplývající z nového občanského zákoníku a úprava podmínek pro řízení vedená na katastru, především pak novinka v podobě dvacetidenní lhůty, během níž nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.).

Ačkoli jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, vklad proběhne nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba.

„Vyjádření katastrálního úřadu o přetížení tříapůlnásobkem průměrného počtu podání podaných ke konci minulého roku nic nemění na skutečnosti, že dle správního řádu je povinností katastrálního úřadu rozhodnout o návrhu na vklad do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). A právě tato povinnost je nyní katastrálním úřadem porušována,“ připomíná Piech.

Současné průtahy na katastru nemovitostí přinášejí klientům realitních kanceláří značné komplikace. Řada z nich je kvůli vzniklé situaci již v prodlení s plněním uzavřených smluvních podmínek, v horším případě mají kupující již ukončené nájemní smlouvy, avšak vzhledem k podmínkám kupní smlouvy nelze nové bydlení předat bez vkladu vlastnického práva.

Klientům dochází trpělivost

„V posledních týdnech se na nás obrátilo několik klientů, kteří kvůli komplikacím mají zablokovanou realizaci převodu, protože počítali s maximálními termíny, které jsou pro katastr závazné. Pro některé kupující jsme dokonce zařizovali i dočasné bydlení, jelikož u toho předchozího jim již vypršela tříměsíční výpovědní lhůta,“ vypočítává Daniel Piech.

Podle vyjádření Piecha se někteří klienti kanceláře Síť Realit.cz nechali slyšet, že se budou právně domáhat náhrady škody, která jim kvůli daným komplikacím vznikla.

Pracovníci katastrálního úřadu přitom problémy v žádném případě nezastírají. Někteří z nich dokonce sami iniciativně informují o výrazném posunutí termínů a není ojedinělý případ, kdy pracovník katastru upozornil účastníky na možnost podat stížnost nebo se domáhat náhrady škody.

Problémem jsou dle zjištění kanceláře Síť Realit.cz rovněž dlouhé termíny předávání spisů od podání návrhu na vklad do jeho předložení právnímu oddělení v rámci katastrálního úřadu, které posuzuje, zda byly splněny podmínky pro povolení vkladu.

Zlepšení v polovině roku

Současná situace je o to nepříjemnější, že v posledních letech se činnost katastrálního úřadu ke spokojenosti všech účastníků výrazně zlepšila, takže v roce 2013 se průměrná doba vkladu vlastnického či zástavního práva pohybovala okolo tří týdnů od podání. Legislativní změny platné od 1. 1. 2014 však vrátily pružnost katastrálního úřadu o dlouhá léta zpět.

„Dle vyjádření katastrálního úřadu z 5. 3. 2014 jsou již realizována opatření, která zajistí zkrácení lhůt vkladu na přijatelnou úroveň s předpokladem, že zhruba v polovině letošního roku už bude k zápisu do katastru docházet běžně do čtyř týdnů. Zbývá proto jen doufat, že se situace zlepší v co nejkratším termínu,“ uzavírá Daniel Piech.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků